7 ELEMENTÓW – Roberta Gomułki

12 września (wtorek) w godz. 15.00-17.00 na Rynku Wielkim w Zamościu odbył się  happening plastyczno-muzyczny Roberta Gomułki z udziałem młodzieży p.n.  ,,7 ELEMENTÓW”

“Siedem elementów, czyli czas, przestrzeń, światło oraz cztery elementy pozostałe- woda, ogień, ziemia, powietrze, charakteryzują stan w jakim znajduje się materia i energia. Chciałem nadać tym elementom znaczenie uniwersalne, bez których niemożliwa byłaby nasza obecność. Te elementy definiują obiektywną rzeczywistość, w której jesteśmy zanurzeni”.

Współorganizator-Zamojski Dom Kultury
Happening był preludium do wystawy indywidualnej Roberta Gomułki w BWA
Galerii Zamojskiej.

Roberta Gomułka, jakiego znam i zapamiętam, to postać integralnie związana
z Zamościem i tak zwanym zamojskim środowiskiem plastycznym. Sporą część życia spędził jako instruktor i pedagog w zamojskich ośrodkach kultury, ekspresyjnie i sugestywnie przekazując młodzieży swą wiedzę i doświadczenie. To istotna część jego charyzmatycznego działania.
Sztukę natomiast, traktuje Robert Gomułka, jako najwyższą misję – profesję dla wybranych, wtajemniczonych i specjalnie namaszczonych przez siły wyższe – zawód porównywalny do misji kapłana.
Jego artystyczna wizja malarska pełna jest kosmicznych światów, układów planetarnych, i zjawisk nadprzyrodzonych. Przy czym instrumentarium działania praktycznego, jest u Roberta Gomułki poparte bogatą paletą lektur, interesujących filozofów, myślicieli i wizjonerów. Jak sam podkreśla, w swych obrazach wierny jest figuratywnemu myśleniu o plastyce. Bardzo często buduje nastrój i napięcie w obrazie formą rozwibrowaną – dzięki stosowaniu techniki puentylistycznej.
Pracowitość i talent Roberta Gomułki sprzyjają powstawania coraz bardziej harmonijnych i oszczędnych kompozycji, świadczących o ciągłym rozwoju artysty –
Jerzy Tyburski

ROBERT GOMUŁKA
Urodzony w 1956 r. w Zamościu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Zamościu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa doc. Ryszarda Lisa w 1981 r.
Organizuje interdyscyplinarne działania artystyczne z pogranicza teatru, plastyki i muzyki.
Od 1981 r. zajmuje się edukacją plastyczną dzieci i młodzieży. Obecnie działa jako
nauczyciel w Stowarzyszeniu „Drukarnia Wyobraźni” prowadząc zajęcia z rysunku,
malarstwa, grafiki warsztatowej i rzeźby. Twórczość w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki. Jest mieszkańcem Gminy Zamość.

Foto. M.Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.