39. Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną – rozstrzygnięty

39_konkurs_wielkanocnyPodsumowanie 39 Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Komisja w składzie:

1. Andrzej Urbański – dyrektor Muzeum Zamojskiego – przewodniczący
2. Elżbieta Gnyp – Starostwo Powiatowe w Zamościu
3. Janusz Nowosad – dyrektor Zamojskiego Domu Kultury
4. Ewa Kowalczyk – Rada Programowa STL
5. Irena Kozubowska – Rada Programowa STL
stwierdza:
w konkursie wzięło udział 44 twórców z terenu Zamojszczyzny.
Komisja dokonała oceny prac uwzględniając wartości artystyczne, staranność wykonania pod względem technicznym, kultywowania ludowej tradycji wielkanocnej.
Zgodnie z regulaminem konkursu komisja oceniała prace w dwu kategoriach – tradycyjnej twórczości ludowej oraz współczesnej twórczości artystycznej nawiązującej do obrzędowości ludowej.

komisja postanowiła przyznać:
W kategorii tradycyjnej twórczości ludowej:
—————————————————————–
Pierwsza nagroda:
Stanisława Rozmiarkowska z Tereszpola
Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego

Dwie równorzędne drugie nagrody:
Alfreda Urbańska z Hrubieszowa
(za tradycyjne palmy i pisanki)
Krystyna Sioma z Dąbrowy Tarnawackiej

Trzecia nagroda:
Elżbieta Dudek z Rozdołów

Nagroda specjalna za rzeźbę o tematyce wielkanocnej:
Leonard Łoza z Niewirkowa

Wyróżnienia:
Henryka Gancarz ze Strzyżowa
Helena Prus z Dołhobyczowa
Teresa Runo z Tereszpola

W kategorii współczesnej twórczości artystycznej:
——————————————————————–
Pierwsza nagroda:
Izabela Kalenowska z Zamościa
Druga nagroda:
Jolanta Kliszcz z Tyszowiec
Trzecia nagroda:
Barbara Greszta z Soch

Wyróżnienia:
Edyta Jersak z Rozdołów
Bronisława Ostrówka z Tyszowiec

Komisja podtrzymuje swoje ubiegłoroczne spostrzeżenie odnośnie zanikającej tradycji wykonywania palm z wykorzystaniem rodzimych surowców. Ta dziedzina twórczości ludowej zasługuje na szczególne uznanie i zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Komisja zwraca uwagę, że Konkurs Wielkanocny służy przede wszystkim kultywowaniu tradycji i prosi przyszłych uczestników o przemyślane i bardziej dopracowane formy dostarczanych prac.
Podpisy Komisji
1. Andrzej Urbański
2. Elżbieta Gnyp
3. Janusz Nowosad
4. Ewa Kowalczyk
5. Irena Kozubowska

Fundatorzy nagród:
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Muzeum Zamojskie
Zamojski Dom Kultury

(materiał ZDK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *