25. Rocznica Utworzenia Straży Granicznej

25 lat temu dokładnie 16 maja 1991r. utworzona została Straż Graniczna.
Straż Graniczna  jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja wykonująca zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest organem ścigania. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony granicy państwowej. Nadzór nad formacją sprawuje minister właściwy ds. wewnętrznych.
Komendant Nadbużańskiego Oddziału straży Granicznej oraz Prezydent Miasta Zamość zaprosili na uroczystość 25. Rocznicy Utworzenia Straży Granicznej 18 maja br. na Rynek Wielki w Zamościu.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13.00 – mszą świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, następnie główne uroczystości odbyły się na Rynku Wielkm: uroczysty apel z okazji 25. Rocznicy Utworzenia Straży Granicznej, przemówienia okolicznościowe, wręczenie aktów mianowań, odznaczeń i wyróżnień, pokaz musztry paradnej oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej,pokaz sprzętu i wyposażenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i akcji służb granicznych.

Fotorelacja Janek Cios

Uroczystości w Zamojskiej Katedrze

Uroczystości na Rynku Wielkim i wręczenie odznaczeń, nominacji i wyróżnień

Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Graniczne i pokazy służb

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.