25 lat KSM

Dzisiaj (15 września) na Rynku Wielkim w Zamościu odbyła się uroczysta Gala obchodów ćwierćwiecza istnienia w naszej diecezji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Obchody Jubileuszu rozpoczęła uroczysta Eucharystia w zamojskiej katedrze, pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Jana Śrutwy. Po mszy w samo południe rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe a wśród nich: spektakl ku czci św. Stanisława Kostki w 450. rocznicę śmierci i Roku św. Stanisława, wręczenie pamiątkowych statuetek i podziękowań, prezentacja „Patriotyzm w KSM”. Nie zabrakło także świadectwa KSM-owiczów i zaproszonych gości czy występów zespołów młodzieżowych

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy katolik między 18 a 30 rokiem życia; członkiem juniorem każdy, kto ukończył 16 lat, a kandydatem ten, kto ukończył 14 -sty rok życia i pragnie twórcze i aktywnie spędzić swoją młodość.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to grupa która zrzesza młodych ludzi, którzy chcą coś więcej niż tylko katechezę i uczestnictwo we mszy świętej w niedzielę. To przede wszystkim to oczywiście modlitwa, formacja w życiu osobistym – powiedział ks. Sławomir Skowroński, asystent rejonowy rejonu Zamość KSM

Stowarzyszenie podejmuje również akcje charytatywne w celu pomocy ludziom potrzebującym.

Stowarzyszenie to także taka integracja młodzieży z całej diecezji czy nawet z całej Polski po to, aby wspólnie rozwijać się, współpracować, zawiązywać więzi. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży kształtuje także taką postawę patriotyzmu co jest szczególnie ważne w tym roku -stulecia odzyskania niepodległości – kiedy to wielu byłych członków stowarzyszenia dzisiaj piastuje wysokie urzędy w państwie, wiele z tego stowarzyszenia jest powołań kapłańskich i zakonnych– dodał ks. Skowroński.

KSM nie jest zamknięte na tych, którzy gdzieś się pogubili w życiu, ale pomaga im odnaleźć tą właściwą drogę. Wprowadza młodych ludzi w dorosłość, pomaga stawać się osobami dojrzałymi z mocnym kręgosłupem moralnym, uczy życia z Bogiem i Kościołem. Pomaga też pogłębiać rozwój duchowy, intelektualny, moralny oraz kształtować charakter.

Początki istnienia KSM w parafiach obecnej Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej sięgają roku 1991 (jeszcze w ramach diecezji lubelskiej). 25.03.1992 r., kiedy powstała Diecezja Zamojsko – Lubaczowska istniało już kilka młodzieżowych grup parafialnych w duchu KSM. Stowarzyszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i prężnie się rozwijało. Wiele osób brało udział w szkoleniach liderów i instruktorów. Jesienią 1992 r. w parafii Św. Krzyża w Zamościu odbyło się spotkanie księży (około 30) i przedstawicieli młodzieży z Generalnym Asystentem KSM ks. Prałatem Antonim Sołtysikiem z Krakowa. Po tym spotkaniu zaproponowano, by ks. Julian Brzezicki był odpowiedzialny za organizowanie nowych oddziałów KSM i współpracę z nimi, a następnie decyzją Biskupa Diecezjalnego otrzymał nominację na Diecezjalnego Asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Pierwsi członkowie KSM z oddziału przy parafii Św. Krzyża w Zamościu podjęli się pełnienia funkcji Tymczasowego Zarządu Diecezjalnego, wśród nich m.in.:
Prezes – Renata Wróblewska (II LO), Skarbnik – Dorota Pastuszak (II LO), Sekretarz – Ewa Mogielnicka (I LO).
W dniach 17-20.09.1992 r. odbył się I Zlot KSM Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej, połączony z rajdem po Roztoczu – z Zamościa do Górecka Kościelnego i Krasnobrodu, gdzie w Sanktuarium z młodzieżą spotkał się ks. bp Jan Śrutwa.. W zlocie uczestniczyło ponad 300 osób.
Dekretem z dnia 10.12.1993 r. ks. bp Jan Śrutwa erygował Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Rozporządzeniem z dnia 04.03. 1994 r. Szef Urzędu Rady Ministrów nadał osobowość prawną cywilną KSM Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. W lutym 1994 r. wybrano Zarząd Diecezjalny, którego prezesem została Anna Głuszek (LO w Tomaszowie Lubelskim). Od maja 1994 r. obowiązki prezesa przejęła Anna Brzezicka i pełniła tę funkcję w Zarządzie do 2000 r., a w latach 1996-2000 była także członkiem Prezydium Krajowej Rady KSM. W latach 1998-2000 funkcję Prezesa Zarządu pełnił Bartłomiej Zosiuk, od roku 2000 do 2002 Jacek Stefański, a od 2002 r. Piotr Grabczak.

( na podstawie inf. ze strony Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji zamojsko-lubaczowskiej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *