27 lutego 2014 r. Konkurs plastyczny ,, Piękny uśmiech ” w MDK

We czwartek 27 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu podsumowany został IV Wojewódzki konkurs plastyczny „Piękny uśmiech zdrowe zęby”.
Przedsięwzięcie którego celem była promocja zdrowia oraz minimalizacja wpły­wu chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia człowieka, a także    kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu zorganizowane było przy współudziale Wielospecjalistycznego Centrum Stomatologicznego w Zamościu, oraz  Rady Rodziców MDK.
Komisja konkursowa której przewodniczyła dr Danuta Marcyniuk, wybrała 21 spośród 433 prac przysłanych na konkurs przez 37 placówek województwa lubelskiego.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród uświetnił występ zespołu wokalnego, oraz ZTN „Raptis” działających w MDK .
info MDK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.