18.09.2013 r. Bastion III – manewry wojenne.

Dzisiaj 18.09.2013 r. odbyła się wielka operacja logistyczna przenoszenia uzbrojenia wojskowego do nowej siedziby w bastionie III. Operacja na tyle utrudniona z uwagi na ciężar np. czołg T-34 waży ponad 34 tony a sprzęt musi być wpuszczone do nowego obiektu i taka operacja wymaga dużej precyzji.
Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu.
Zamość, nazywany Perłą Renesansu, Padwą Północy, Miastem Arkad, to idealne miasto twierdza. Jan Zamoyski w wystawionym dokumencie lokacyjnym zobowiązał się umocnić miasto wałami i fosą. Miasto zostało otoczone potężnymi fortyfikacjami bastionowymi, kurtynami i fosami. Powstał nieregularny siedmiobok, składający się z 7 odcinków kurtyn i 7 bastionów umieszczonych w ich załamaniach. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednego z tychże bastionów, a dokładnie w obrębie bastionu III (południowo-zachodni) i w kurtynie łączącej bastion II i III.
Przedmiotem projektu jest utworzenie zespołu pod nazwą „Muzeum Fortyfikacji i Broni” obejmującego teren w rejonie XVII-wiecznego Bastionu III oraz obiekty zabytkowe tj. Arsenał i Prochownię. W ramach projektu wykonane zostaną:
Rekonstrukcja wału fortecznego przy murze kurtyny od Bastionu III do Bramy Szczebrzeskiej z realizacją pod wałem obiektu ekspozycyjnego Muzeum. Do nowoprojektowanej przestrzeni będą przeniesione eksponaty broni zlokalizowane poprzednio na słoniczole i w fosie przed Bastionem. Ekspozycja będzie wzbogacona o inne eksponaty broni XIX i XX-wiecznej. Przestrzeń przed wałem będzie wykorzystana również na magazyn i pracownię konserwacji eksponatów.
Rozszerzenie, wzbogacenie i restrukturyzacja istniejącego Muzeum Barwy i Oręża wraz z modernizacją i remontem konserwatorskim siedziby muzeum – zabytkowego obiektu Arsenału.
Remont konserwatorski z rekonstrukcją niezachowanego fragmentu i adaptacja do funkcji kultury zabytkowego obiektu prochowni, jedynego zachowanego w twierdzy Zamość, stanowiącego swoisty „eksponat” muzealny.

Zapraszamy na te historyczne chwile.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.