Podsumowanie akcji ,, KILOMETRY DOBRA” z Beatą Ścibakówną

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu przy ul. Gen. Orlicz – Dreszera 14 dzisiaj 18 czerwca podsumowało akcję ,, KILOMETRY DOBRA”, w której uczestniczyła ambasadorka akcji pochodząca z Zamościa aktorka Beata Ścibakówna.

Celem tegorocznej  zbiórki był zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenie i prowadzenie nowych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W tym roku zebrano już 63 176,92 zł czyli 1 435,84 metrów Dobra!

Podopiecznymi Stowarzyszenia są dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW), którzy realizują obowiązek szkolny w placówce z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami oraz osoby dorosłe to uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Świetlicy Rewalidacyjno – Rehabilitacyjnej. Ponadto w OREW prowadzone są zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Wsparciem Stowarzyszenia objętych jest 154 dzieci i osób dorosłych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *