1050 rocznica chrztu Polski – wykład w Morandówce

Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu zaprosiło 14.04.2016 r. (czwartek) na godz. 17.00 do Morandówki, ul. Staszica 25 w Zamościu. na wykład pt: “Sarmackie dziedzictwo Polski” z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski, który wygłosił ks. prałat Roman Kneblewski z Bydgoszczy.

Ks. prałat Roman Kneblewski  jest proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.Studiował „Filologię angielską” na: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ksiądz Roman jest pasterzem bezkompromisowo i odważnie wskazującym drogę, nie zapominającym o kształtowaniu – zgodnie z nauczaniem Kościoła – postawy poświęcenia dla dobra wspólnego. Od lat autentycznie troszczy się o los  naszej ziemskiej Ojczyzny.

Oprawę muzyczną wykładu zapewnili – Tomasz Nadolski i Dariusz Sobczak.

Wykład honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski i Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk.

Przed wykładem, o godz. 16.50, na Rynku Wielkim w Zamościu, oddany został salut armatni przez Zamojską Grupę Rekonstrukcji Historycznej Jana Sobiepana Zamoyskiego

Fotorelacja Janek Cios

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.