10 marca 2014 r. Tożsamosc i posłannictwo rodziny w Familiaris consortio bł. Jana Pawła II w ramach Sakrofilmu.

10.03.2014 /poniedziałek/ w Wyższej Szkołe Zarządzania i Administracji w Zamościu o godz. 14.00 odbył się pierwszy z wykładów w ramach XIX Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego – Sacrofilm 2014 pt. Tożsamość i posłannictwo rodziny w Familiaris consortio bł. Jana Pawła II, wykład poprowadził ks. dr Jarosław Jęczeń – Instytut Nauk o Rodzinie KUL
Wprowadzenia dokonał Ks. Wiesław Mokrzycki Dyr. MDFR SACROFILM

,,Rodzina winna stać się tym czym jest ze swej natury. W zamyśle Boga stworzyciela i odkupiciela rodzina odkrywa nie tylko swoją tożsamość ale również swoje posłannictwo co może i powinna czynić. Zadania, które ma wypełnić wypływają z samej jej istoty i ukazują jej dynamiczny i egzystencjalny rozwój. Każda rodzina odkrywa w sobie samej nie dające się stłumić wezwanie , które jednocześnie określa jej godność i odpowiedzialność ” – JP II

Rodzina dzisiaj jest w kryzysie. Rodzi się potrzeba, odkrycia na nowo całej prawdy o rodzinie jako o najcenniejszym dorobku ludzkości. Odkryć prawdę to ona jest kluczem do tego by odkryć tożsamość i posłannictwo rodziny. Nie ma innej drogi . Możemy się spierać na temat związków partnerskich, gender jak ma wyglądać współczesne małżeństwo , narzeczeństwo ale to będą tylko kłótnie, które to odbywają się pomiędzy politykami i w środkach społecznego przekazu. Trzeba sięgnąć głębiej tak abyśmy mogli wszyscy rozmawiać. Trzeba zacząć szukać prawdy. Stosunek do prawdy stanowi o człowieczeństwie. Człowiek czuje się sobą po przez prawdę. Stosunek do prawdy decyduje o jego godności. Dążenie do prawdy w rozmowach winno być fundamentalnym założeniem wzrastania współczesnego człowieka jako jednostki we wspólnocie jaką jest rodzina. Odkrywanie prawdy o sobie dokonuje się najpierw w rodzinie, gdzie człowiek przychodzi na świat, gdzie dorasta i którą następnie opuszcza aby razem ze swoją żoną czy swoim mężem dać początek nowej rodzinie. Rodzina jest kolebką prawdy. W relacjach do ojca czy matki kształtuje się tożsamość dziecka, wiedza o sobie samym – kim jestem, obraz siebie samego. I w tych relacjach młody człowiek odkrywa tajemnicę swego i innych życia., powołanie do miłości do bycia darem dla drugiego człowieka, posłannictwa w życiu społecznym. Dotarcie do tych dóbr uniemożliwia współczesnemu człowiekowi kryzys wokół zagadnienia prawdy. Dzisiaj poznanie człowieka często ogranicza się do pożądania. Wolność jest zależna od prawdy.

z wykładu ks. dr Jarosław Jęczeń – Instytut Nauk o Rodzinie KUL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *