Czym jest i jak działa cesja wierzytelności?

Czym jest i jak działa cesja wierzytelności?

 Czym jest cesja wierzytelności i kogo dotyczy? Jak działa cesja wierzytelności? To bardzo często pojawiające się pytania. Ty również pragniesz poznać na nie odpowiedzi? W takim razie koniecznie zapoznaj się z treścią poniższego tekstu!

O czym dokładnie mowa?

Cesja wierzytelności to umowa definiowana przez zapisy Kodeksu cywilnego z art. 509. zgodnie z nimi wierzyciel przekazuje swoje prawa do wierzytelności na rzecz innej osoby, czy instytucji. Cesja wierzytelności ma miejsce wtedy, gdy wierzyciel nie chce dochodzić spłaty długu i przekazuje przysługujące mu prawo do zapłaty innemu podmiotowi i więcej na ten temat na https://autoumowa.pl/umowa-cesji-wierzytelnosci-co-to-jest-i-jak-dziala-wzor/. Warto zauważyć, że cesja wierzytelności może mieć formę płatną, jak i nieodpłatną. Poza tym może być zawierana nie tylko między osobami prowadzącymi własne firmy, ale również pomiędzy osobami prywatnymi. 

Cesja wierzytelności – na czym polega?

Zawarcie cesji wierzytelności skutkuje tym, że dotychczasowy właściciel w ramach podpisanej umowy przekazuje wierzycielowi świadczenie innej firmie lub osobie. Jest to jednoznaczne, z tym że dotychczasowy właściciel przenoszonej rzeczy traci do niej pełnię praw. Nowy właściciel z kolei przejmuje wszelkie uprawnienia oraz konsekwencje wynikające z wierzytelności, w tym również roszczenia o zaległe odsetki. Dla samego dłużnika umowa cesji wierzytelności jest najczęściej neutralna, ponieważ warunki spłaty się nie zmienią, kwota też jest taka sama.  Jedyne zmiany, jakie tutaj zauważymy, to oczywiście zmiana wierzyciela.

Strony cesji wierzytelności – kto zawiera umowę?

Strony cesji to osoby lub podmioty, które występują w umowie mającej związek z przeniesieniem praw z jednej strony na drugą. Zazwyczaj w takiej umowie występują dwie strony. Pierwszą z nich jest dotychczasowy właściciel wierzytelności, który przekazuje prawo lub zobowiązania swojemu kontrahentowi i nazywany jest cedentem. Drugą stroną umowy jest nowy nabywca uprawnień, nazywany cesjonariuszem.

 

Aby jednak nabyć prawa od drugiej strony, cesjonariusz musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, czyli być osobą lub podmiotem, który ma zdolnym do podejmowania decyzji i zawierania umów. Co ciekawe, strony cesji mogą być także reprezentowane przez pełnomocników. W takich przypadkach wymagane jest udokumentowanie tego upoważnienia, na przykład poprzez przedłożenie pełnomocnictwa.

 

Umowa cesji wierzytelności – jak powinna wyglądać?

Prawdę mówiąc, to umowa cesji wierzytelności nie ma jasno określonej formy, więc każdy z nas może wziąć pod uwagę takie rozwiązania, które są dla niego najwygodniejsze. Najczęściej wskazuje się, że umowa cesji wierzytelności może przyjąć formę umowy sprzedaży, darowizny, zlecenia, zamiany, czy umowy spółki. Jak dowiemy się z autoumowa.pl, ważne, by umowa cesji wierzytelności była zawarta na piśmie, ponieważ w ten sposób można jasno określić wszystkie postanowienia, a tym samym zabezpieczyć obie strony przez wszelkiego typu nieprzyjemności. W razie chęci stron umowy możliwe jest również sporządzenie stosownego dokumentu w formie aktu notarialnego. Kluczowe znaczenie ma jednak to, co dokładnie się w nim znajdzie…

 

Jak zatem powinna wyglądać umowa cesji wierzytelności? Jakich elementów i informacji nie może w niej zabraknąć? Przede wszystkim mowa tutaj o określeniu stron umowy, a więc cedencie i cesjonariuszu. Do tego koniecznie jest umieszczenia oświadczenia cedenta, że wierzytelność, której dotyczy umowa przysługuje właśnie jemu oraz wskazanie jej tytułu, a więc dowodu jej istnienia. W dokumencie trzeba też wskazać moment przeniesienia wierzytelności, kwotę przedmiotu umowy oraz informacje o dokonaniu przelewu wierzytelności.

 

W umowie cesji warto także zawrzeć zapis o obowiązku poinformowania dłużnika o przeprowadzeniu sesji przez cedenta. Tak sporządzona umowa powinna zawierać datę i miejsce jej sporządzenia, a także zawierać własnoręczne podpisy obu stron. W razie trudności z ustaleniem, jak dokładnie powinno wyglądać pismo, zawsze można zajrzeć do sieci, ponieważ tutaj czeka wiele przydatnych wskazówek. Poza tym to właśnie w sieci czekają gotowe wzory różnego typu umów, w tym również umowa cesji wierzytelności. Wystarczy zatem tutaj skierować swoje kroki, pobrać taki dokument, a następnie go wydrukować i wypełnić odpowiednimi danymi. 

Co może być jej przedmiotem?

 

Przedmiotem cesji może być praktycznie każda zbywalna wierzytelność lub jej część, która jest zgodna z przepisami prawa. Najczęściej są to zadłużenia pieniężne, ale warto mieć na uwadze, że przedmiotem cesji wierzytelności mogą być też rzeczy niepieniężne. Świetny przykład stanowią różnego typu towary, kredyty, pożyczki, czy nawet usługi.

 

Dodatkowo, mogą to być wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zabezpieczone zastawem lub zastawem rejestrowym. Przedmiotem cesji wierzytelności może być również zobowiązanie przyszłe, które w momencie jej zawarcia jeszcze nie istnieje.

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *