Nabór na zajęcia stałe w nowym roku szkolnym 2015/2016 w MDK

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu placówka edukacyjna wychowania pozaszkolnego prowadzona przez Prezydenta Miasta Zamość serdecznie zaprasza na całoroczne, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne.

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. rozpoczynamy zapisy na zajęcia w nowym roku szkolnym 2015/2016. Placówka z 65 letnią tradycją przygotowała bardzo bogatą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży – od 5 do 19 lat.

Gorąco zapraszamy na zajęcia fotograficzne, plastyczne, informatyczne, język angielski, teatralne, rytmiczne, wokalne, szachowe, rękodzieła artystycznego i taneczne. Prowadzone będą przez wysoko kwalifikowaną i pełną zaangażowania kadrę pedagogiczną.

Warunkiem przyjęcia na zajęcia od 1 września 2015 r. jest złożenie karty zgłoszeniowej dostępnej w sekretariacie MDK, ul. Kamienna 20 lub na stronie internetowej placówki:  http://mdk.zam.pl/

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na zajęciach w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria:
– wielodzietność rodziny kandydata,
– niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,
– kontynuacja nauki w danej formie zajęć,
– wywiązanie się kandydata z działań wynikających ze statutu placówki,
– znaczące osiągnięcia artystyczne kandydata.

Bliższych informacji udziela: Sekretariat MDK Zamość tel. (84) 638 44 46

Materiał nadesłany przez MDK w Zamościu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.