Znamy członków Miejskiej Rady Pożytku Publicznego

W skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2020-2022 wchodzić będą:

-przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1. Banach Tomasz – Stowarzyszenie ,,Turystyka z Pasją”,

2. Grabysa Izabela – Chorągiew Lubelska ZHP Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny,

3. Kot Łukasz – Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA,

4, Liberadzki Jerzy – Rotary Club Zamojski Klub Rotariański,

5. Mańko Krystyna – Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi ,,Amazonki”,

6. Rak Wiesław  – Katolickie Stowarzyszenie ,,Służba Człowiekowi”.

– przedstawiciele Rady Miasta Zamość:

1. Klimczuk Agnieszka

2. Kupczyk Janusz

3 . Szpatuśko Andrzej

– przedstawiciele Prezydenta Miasta Zamość:

1. Bzówka Małgorzata

2. Rusztyn Krzysztof

3. Żołyńska Małgorzata.

Przypomnijmy, że Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana przez Prezydenta Miasta Zamość w styczniu 2013 r. Jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do zadań MRDPP należy w szczególności:

-opiniowanie projektów strategii rozwoju;

-opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych;

-wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;

-wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *