Zmiany organizacyjne w zamojskim MCPRze

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zmienia się realizując projekt pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość”.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Realizacja projektu odbywa się w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz „Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu”.

Od 1 czerwca w Dziale Pomocy Środowiskowej w MCPR zostaną wyodrębnione:

Zespół do spraw pierwszego kontaktu – pokój nr 5 w MCPR (trzech pracowników socjalnych),

Zespół do spraw pracy socjalnej – pokój nr 8 i 16 (czterech pracowników socjalnych),

Podzespół do spraw usług – pokój nr 16 (dwóch pracowników socjalnych),

Zespół do spraw świadczeń – pokój nr 1,2, 2a, 3, 4 (dwudziestu pracowników socjalnych).

Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, wpłynie na poprawę efektywności pracy- głównie w zakresie świadczenia pracy socjalnej. Pracownicy socjalni realizując swoje zadania muszą na co dzień wykazywać się bardzo szerokim spektrum wiedzy, informacji i umiejętności, co niejednokrotnie jest bardzo trudne z powodu terminowości wielu zadań. Dlatego reorganizacja Działu Pomocy Środowiskowej w MCPR, a przede wszystkim oddzielenie pracy socjalnej i usług od pracy administracyjnej przełoży się na podniesienie jakości świadczonych usług.

Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy oraz zgłoszenia (osobiste i telefoniczne) z zakresu świadczeń pomocy społecznej będą przyjmowane przez trzech pracowników socjalnych  w Zespole do spraw pierwszego kontaktu w godzinach pracy MCPR, tj.

7.30 – 15.30: poniedziałek, środa, czwartek,

8.00  – 16.30 we wtorek,

7.30 – 15.00 w piątek.

Zarejestrowane wnioski o udzielenie pomocy będą przekazywane do rozpatrzenia pracownikom socjalnym w Zespole do spraw świadczeń, którzy będą przeprowadzać wywiady środowiskowe, dokonywać oceny sytuacji osób i rodzin oraz wnioskować świadczenia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Osoby, którym zostaną przyznane decyzją administracyjną świadczenia z zakresu pomocy społecznej, będą zobowiązane do niezwłocznego odbioru decyzji  u pracowników socjalnych w Zespole do spraw pierwszego kontaktu.

Praca socjalna na rzecz osób i rodzin wymagających tej formy wsparcia będzie świadczona przez pracowników socjalnych Zespołu do spraw pracy socjalnej.

Sprawy dotyczące skierowań do placówek instytucjonalnych (np. dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, pomoc w kompletowaniu dokumentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego) będą rozpatrywane przez pracowników socjalnych  z Podzespołu  do spraw usług.

Wykaz pracowników socjalnych obsługujących mieszkańców poszczególnych ulic Miasta Zamość oraz szczegółowe informacje dot. reorganizacji w Dziale Pomocy Środowiskowej zostaną zamieszczone na stronie internetowej MCPR w Zamościu.

( inf. MCPR Zamość)

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *