Zdanie i powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu

Po 8 latach dowodzenia Komendą Miejską Policji w Zamościu z jednostką oraz z mundurem pożegnał się insp. Wiesław Pawluk Komendant Miejski Policji w Zamościu. Nowym szefem zamojskich policjantów został insp. Andrzej Mioduna. W uroczystej zbiórce udział wziął mł. insp. Tomasz Gil Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Gośćmi dzisiejszej uroczystości byli przedstawiciele władz miasta i powiatu, sądu, służb mundurowych garnizonu Zamość. Obecna była także kadra kierownicza, funkcjonariusze oraz pracownicy zamojskiej komendy.

Dziś (5 lipca) w zamojskiej jednostce Policji odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania i powierzenia obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu. Po blisko 8 latach dowodzenia z jednostką pożegnał się inspektor Wiesław Pawluk. Pan Komendant, po 33 latach służby, pożegnał się dzisiaj również z policyjnym mundurem przechodząc na emeryturę.

pożegnanie ze sztandarem Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu

W czasie uroczystości odbyło się również przywitanie nowego szefa zamojskich policjantów inspektora Andrzej Mioduny, który od 6 lipca obejmie obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu.

uroczysta zbiórka

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu  Policji w Lublinie inspektorowi Tomaszowi Gilowi przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzenia sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

przywitanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Po powitaniu przybyłych gości odczytane zostały rozkazy personalne o zdaniu obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu przez inspektora Wiesława Pawluka oraz o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu inspektorowi Andrzejowi Miodunie.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, powiatu, sądu, służb współpracujących i zaprzyjaźnionych z Policją oraz związków zawodowych. W świetlicy komendy, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka, obecna była także kadra kierownicza, funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

goście uroczystej zbiórki

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie młodszy inspektor Tomasz Gil  zwrócił się do inspektora Wiesława Pawluka w imieniu swoim oraz kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, złożył serdeczne podziękowania za 33 lata służby, gratulując profesjonalizmu i zaangażowania. Pogratulował również nowemu Komendantowi  Miejskiemu Policji w Zamościu inspektorowi Andrzejowi Miodunie, życząc mu wytrwałości i odwagi w związku z nowym wyzwaniem.

przemawia inspektor Tomasz Gil

Podczas wystąpienia inspektor Wiesław Pawluk podkreślił, że służba w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu była dla niego ogromnym zaszczytem, podziękował wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom za zaangażowanie w codzienne obowiązki służbowe.

przemawia inspektor Wiesław Pawluk

Słowa wdzięczności i uznania w kierunku inspektora Wiesława Pawluka wyrazili również zaproszeni goście, którzy podziękowali za przyjazną współpracę oraz osobiste zaangażowanie w realizację powierzonych zadań służbowych.

Obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu powierzono inspektorowi Andrzejowi Miodunie. Obejmujący stanowisko podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony, a zgromadzonych poprosił o wzajemne wsparcie w trakcie dalszej pracy i pełnienia wspólnej służby w zamojskiej jednostce Policji.

wystąpienie inspektora Andrzeja Mioduny

Następnie życzenia odchodzącemu Komendantowi złożyli funkcjonariusze oraz pracownicy. Podziękowali za wieloletnią współpracę, za oddanie służbie i zaangażowanie oraz wsparcie w realizacji codziennych zadań.

wręczanie prezentów

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Zamościu i złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji o zakończeniu zbiórki.

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *