Zbliża się trudny czas dla bezdomnych…

Okres jesienno- zimowy to trudny czas dla osób, które są narażone na zamarznięcia, odmrożenia czy wychłodzenie. Dlatego w tym czasie należy zwrócić szczególną uwagę na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne i samotne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie mieszczącego się przy ul. Lwowskiej 57 pod numerem tel. 84 677 56 30 lub 84 677 56 47.

Osoby takie zgłaszać można także do:

• Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta (czynnego całą dobę) tymczasowa lokalizacja Schroniska – Internat OHP przy ul. Kilińskiego 86a,

• Ośrodka Interwencji Kryzysowej – ul. Kilińskiego 32 tel. 84 641 21 25,

• Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41, Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986.

• Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2, tel. 84 677 14 17, Telefon Alarmowy Bezpłatny: 997.

Ponadto w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dział  bezpłatna, całodobowa infolinii dla osób bezdomnych. Pod numerem 987, można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni i punktów udzielania pomocy rzeczowej i finansowej na terenie województwa lubelskiego.

Pod adresem: http://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych znajduje się aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego.

Również zamojska Straż Miejska odwiedza miejsca, w których osoby bezdomne są widywane najczęściej (czyli m.in. ogródki działkowe, pustostany).

Strażnicy informują takie osoby, gdzie mogą szukać noclegu i różnego rodzaju pomocy.

 ( inf. MCPR w Zamościu i UM Zamość, zdj. ilustracyjne: pixabay.com)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *