Zamość wyróżniony w Akademii Miast Przyszłości PFR

Nasze miasto było jednym z 30 samorządów biorących udział w prestiżowym programie szkoleniowym Polskiego Funduszu Rozwoju.

Program miał za zadanie przygotować samorządowców do budowania miasta świadomego swojej sytuacji, umiejącego wykorzystywać istniejące potencjały i gotowego na sprostanie nowym wyzwaniom takim jak np. partycypacja mieszkańców, mobilność miejska, energetyka i klimat, przedsiębiorczość, edukacja, kultura oraz mieszkalnictwo, efektywne zarządzanie (w myśl idei Smart City- smart city, miasto inteligentne- wielopłaszczyznowa koncepcja miast inteligentnych, której głównym celem jest jakości życia mieszkańców miast).

Doświadczenia ostatnich tygodni związane z pandemią COVID-19 i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności,  pokazują jak ważne w sprawnym funkcjonowaniu samorządu jest inteligentne zarządzanie (tzw. smart governance).

Dlatego zakres tematyczny planu działań, nad którym wspólnie z PFR pracowali przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość, był związany z opracowaniem i wdrożeniem  pakietu narzędzi cyfrowych, wykorzystujących nowe technologie, pomagające nawiązać lepszy kontakt na linii „mieszańcy (m.in. seniorzy, przedsiębiorcy, młodzież) – instytucje miejskie”, co jest niezmiernie ważne zwłaszcza w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych. Uznano, że przejrzyste procedury, proste w obsłudze, intuicyjne narzędzia internetowe wykorzystywane w urzędach, szkołach, instytucjach publicznych należy potraktować jako wyzwanie, ale i priorytet, który w rezultacie istotnie wpłynie na jakość, komfort i bezpieczeństwo  życia mieszkańców w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

11 grudnia podczas gali finałowej Polski Fundusz Rozwoju oraz eksperci reprezentujący Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu, GovTech Polska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrali laureatów I edycji programu.

Projekt Zamościa został zauważony i doceniony przez grono ekspertów, finalnie zajmując 3 miejsce.

– Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie, w perspektywie kilku najbliższych lat uda się zmienić wizerunek Miasta, które do tej pory postrzegane było głównie jako zabytek klasy „O”, wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO i obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Polski. Dzięki staraniom i wytężonej pracy udało się już pobudzić potencjał inwestycyjny Zamościa. Pomimo barier i ograniczeń wynikających z położenia geopolitycznego stworzono optymalne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – co ma realne odzwierciedlenie w liczbie firm działających na terenie Podstrefy Zamość. Dzięki zdobytym doświadczeniom Miasto Zamość ma solidną podstawę ale także i ambicje by  stanąć naprzeciw oczekiwaniom współczesnej gospodarki i zyskać miano „miasta przyszłości”- uważa dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość Tomasz Kossowski.

Program szkoleniowy Polskiego Funduszu Rozwoju odbył się po raz pierwszy. grafika: polski fundusz rozwoju

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *