Zamość wyróżniony w Akademii Miast Przyszłości PFR

Nasze miasto było jednym z 30 samorządów biorących udział w prestiżowym programie szkoleniowym Polskiego Funduszu Rozwoju.

Program miał za zadanie przygotować samorządowców do budowania miasta świadomego swojej sytuacji, umiejącego wykorzystywać istniejące potencjały i gotowego na sprostanie nowym wyzwaniom takim jak np. partycypacja mieszkańców, mobilność miejska, energetyka i klimat, przedsiębiorczość, edukacja, kultura oraz mieszkalnictwo, efektywne zarządzanie (w myśl idei Smart City- smart city, miasto inteligentne- wielopłaszczyznowa koncepcja miast inteligentnych, której głównym celem jest jakości życia mieszkańców miast).

Doświadczenia ostatnich tygodni związane z pandemią COVID-19 i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności,  pokazują jak ważne w sprawnym funkcjonowaniu samorządu jest inteligentne zarządzanie (tzw. smart governance).

Dlatego zakres tematyczny planu działań, nad którym wspólnie z PFR pracowali przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość, był związany z opracowaniem i wdrożeniem  pakietu narzędzi cyfrowych, wykorzystujących nowe technologie, pomagające nawiązać lepszy kontakt na linii „mieszańcy (m.in. seniorzy, przedsiębiorcy, młodzież) – instytucje miejskie”, co jest niezmiernie ważne zwłaszcza w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych. Uznano, że przejrzyste procedury, proste w obsłudze, intuicyjne narzędzia internetowe wykorzystywane w urzędach, szkołach, instytucjach publicznych należy potraktować jako wyzwanie, ale i priorytet, który w rezultacie istotnie wpłynie na jakość, komfort i bezpieczeństwo  życia mieszkańców w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

11 grudnia podczas gali finałowej Polski Fundusz Rozwoju oraz eksperci reprezentujący Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu, GovTech Polska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrali laureatów I edycji programu.

Projekt Zamościa został zauważony i doceniony przez grono ekspertów, finalnie zajmując 3 miejsce.

– Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie, w perspektywie kilku najbliższych lat uda się zmienić wizerunek Miasta, które do tej pory postrzegane było głównie jako zabytek klasy „O”, wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO i obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Polski. Dzięki staraniom i wytężonej pracy udało się już pobudzić potencjał inwestycyjny Zamościa. Pomimo barier i ograniczeń wynikających z położenia geopolitycznego stworzono optymalne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – co ma realne odzwierciedlenie w liczbie firm działających na terenie Podstrefy Zamość. Dzięki zdobytym doświadczeniom Miasto Zamość ma solidną podstawę ale także i ambicje by  stanąć naprzeciw oczekiwaniom współczesnej gospodarki i zyskać miano „miasta przyszłości”- uważa dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość Tomasz Kossowski.

Program szkoleniowy Polskiego Funduszu Rozwoju odbył się po raz pierwszy. grafika: polski fundusz rozwoju

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *