Zamość – wymiana tabliczek z nazwami ulic

W ubiegłym tygodniu zakończono wymianę tabliczek z nazwami ulic, które zostały zmienione na podstawie uchwał Rady Miasta Zamość podjętych na sesjach w maju i czerwcu b.r.
Nowe nazwy ulic:
1) ul. Świętego Brata Alberta (dotychczasowa nazwa: Gen. Grzegorza
Korczyńskiego)
2) ul. Franciszka Fornalskiego (dotychczasowa nazwa: Małgorzaty
Fornalskiej)
3) ul. Generała Franciszka Kleeberga (dotychczasowa nazwa: Armii
Ludowej)
4) ul. Leszczowa (dotychczasowa nazwa: Kapitana Leszczowa)
5) ul. Mała (dotychczasowa nazwa: Zygmunta Berlinga)
6) ul. Rodziny Kowerskich (dotychczasowa nazwa: Mariana Buczka)
7) ul. Generała Stanisława Maczka (dotychczasowa nazwa: Janka Krasickiego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.