Zamość – Straż Miejska pozostaje

W dniu dzisiejszym 25 września radni zebrani na XXXIII sesję Rady Miasta Zamość VII kadencji mieli w porządku obrad głosowanie nad likwidacją jednostki budżetowej pn. Straż Miejska Gminy Miejskiej Zamość. Wyniki są bezdyskusyjne za likwidacją przez omyłkowe przyciśnięcie była 1 osoba, przeciw 15 radnych, wstrzymała się 1 osoba. 6 radnych było nieobecnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.