Zamość – Powstanie Towarzystwa Strzeleckiego

6 czerwca 2022 r. studenci Akademii Zamojskiej utworzyli w Uczelni Towarzystwo Strzeleckie. Towarzystwo Strzeleckie jest organizacją studencką, do której może dołączyć każdy student Akademii Zamojskiej, bez względu na kierunek studiów. W pierwszym zebraniu założycielskim wzięło udział 20 studentek i studentów AZ.

Towarzystwo stawia sobie za cel szerzenie wiedzy proobronnej z ukierunkowaniem na naukę strzelania. Pierwsze przedsięwzięcia w ramach organizacji będą dotyczyły teorii i podstaw obsługi broni oraz strzelania. W miarę poznawania i doskonalenia zagadnień, gdy osiągnięty zostanie założony poziom wiedzy i umiejętności udamy się na strzelnicę. W dalszej perspektywie planujemy zajęcia związane z surwiwalem, terenoznawstem. Za nami pierwsze spotkanie założycielskie, wkrótce wybierzemy zarząd Towarzystwa. Chcemy również by mogli w nim uczestniczyć nie tylko studenci Akademii Zamojskiej, ale również pracownicy naszej Uczelni, którzy wyrażą taką chęćpowiedział ppłk rez. mgr inż. Andrzej Podhorodecki z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej, koordynator przedsięwzięcia.

Towarzystwo Strzeleckie AZ planuje również zorganizowanie zawodów strzeleckich oraz związanych z tematyką proobronną dla młodzieży szkół średnich. /Daniel Czubara/

foto.główne pixabay

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.