Zamojski PUP na drugim miejscu w Polsce

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 27 maja 2014 roku, wprowadzając nowe instrumenty pomocy dla osób bezrobotnych oraz nową filozofię działania Urzędów Pracy, ma na celu przede wszystkim zwiększenie wskaźnika aktywności zawodowej poprzez indywidualizację usług świadczonych na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia. Nowe rozwiązania prawne zobowiązują wszystkie urzędy pracy do osiągania wysokiej efektywności i tworzenia trwałych miejsc pracy przy udziale jak najniższych środków finansowych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej publikuje każdego roku informację o wartościach wskaźników, osiągniętych przez powiatowe urzędy pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu w rankingu sporządzonym za 2014 zajął 2 miejsce w kraju, na 339 Urzędów Pracy, pod względem efektywności zatrudnieniowej podstawowych aktywizacji zawodowych osiągną wskaźnik 96,2%.

Efektywność kosztowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu kształtowała się na poziomie 7434,05 zł i była niższa od  średniej efektywności  krajowa, która wynosiła  11 174,50 zł.

Info.: Newsletter Zamościa 01/07/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.