Zalew po I etapie rewitalizacji

Dobiegł już końca I etap modernizacji zalewu w ramach którego rozebrano groble, uformowano wyspę oraz przebudowano doprowadzalnik wody z rzeki Topornicy. Zgodnie z projektem wykonano też odmulenie dna rowu odprowadzającego wodę ze zbiornika, wykoszono i wyprofilowano jego skarpy, a także częściowo wymieniono i uzupełniono piasek na istniejącej plaży i na kąpielisku.  Niebawem rozpocznie się II etap zadania obejmujący zagospodarowanie terenu wokół zalewu. Procedury przetargowe jeszcze trwają. W zakresie zadania jest m.in. budowa ścieżki pieszo-rowerowej z uwzględnieniem przejść dla płazów. W planach jest również m.in. budowa parkingu, nasadzenia zieleni ozdobnej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo- rowerowej i na parkingach, a także wykonanie elementów małej architektury takich jak np. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice: edukacyjno-przyrodnicze, informacyjne, infokioski. Powstanie pomost obserwacyjny (na trasie ścieżki pieszo-rowerowej) służący do obserwacji przyrody i podziwiania krajobrazu. Na terenach wokół zalewu będzie utworzona remiza dla zwierząt, która będzie pełnić rolę arboretum. Remiza będzie stanowić swego rodzaju punkt obserwacyjny, a życie zwierząt dziko żyjących będzie można podglądać przez kamerę szybkoobrotową. Przy zalewie staną kontenery socjalne z szatnią, umywalnią i wc, obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dachu obiektów będą zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Wszystkie prace są elementami projektu pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” jdofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza. Całkowita wartość projektu wynosi  8 185 565,32 zł, a dofinansowanie z RPO WL to  5 639 691,41 zł.

Z zalewu w bieżącym sezonie nie wolno będzie korzystać ponieważ jest on placem budowy. W związku z tym zakaz kąpieli obowiązuje do odwołania.

( na podst. inf UM Zamość, fot. UM Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *