Zakończyła się przebudowa i budowa ulicy Altanowej

 

Zakończyła się przebudowa i budowa ulicy Altanowej w Zamościu. Inwestycja była finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.  

Projekt pn. „Przebudowa od km 0+000 do km 0+342,41 oraz budowa od km 0+000 do km 0+298,56 ulicy Altanowej w Zamościu” zakładał m.in. poprawę infrastruktury drogowej. Na ulicy Altanowej wykonano oświetlenie uliczne, zbudowano chodnik, ścieżkę rowerową i interaktywne przejście dla pieszych, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych. Elementy nawierzchni zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlikwidowano bariery architektoniczne- zaniżono krawężniki, a na przejściach dla pieszych pojawiły się płytki typu „Hold” (z wypustkami). Poprawiono odwodnienie ulicy poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Całkowita wartość inwestycji to 4.188.685,04 zł, kwota dofinansowania: 2.522.974,00 zł.xc.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *