ZAKAZ UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

Mając na względzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo przypominamy, że od 20 grudnia, obowiązuje rozporządzenie porządkowe Nr 14 wojewody lubelskiego z dnia 20 grudnia br., wprowadzające zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego. Zakaz ten obowiązuje do 31 stycznia 2018r., z wyjątkiem 31 grudnia 2017 i 1 stycznia 2018r.  Używanie wyrobów pirotechnicznych (petardy, race) w tych dniach, może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa  dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia, a w przypadku osób które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osób sprawujących władze rodzicielska lub opiekę. W przypadku łamania zakazu, należy liczyć się z karą grzywny. Zakazu nie stosuje się do podmiotów trudniących się tego typu działalnością.
Jednocześnie, zwracamy szczególną uwagę na rozważne korzystanie z różnego rodzaju petard i rac, które są materiałami pirotechnicznymi. Dokonując zakupu, należy zwrócić uwagę, czy materiały te posiadają informacje w języku polskim. Nie należy zbliżać sie do ,,odpalonych”; rac, nawet jeśli wydaje się nam, że lont zgasł. Niekiedy w takich przypadkach może dojść do opóźnionego zapalenia się petardy i jej wybuchu. Fajerwerki należy ,,odpalać” w miejscach oddalonych od budynków mieszkalnych oraz osób przebywających w pobliżu.
Oficer Prasowy Komendy Miejskiej PSP w Zamościu mł. bryg. Andrzej Szozda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.