Zabiegi usuwania elektrod w Szpitalu JP II . Dlaczego Zamość?

O podjęciu działalności medycznej przez prof. Andrzeja Kutarskiego w Zamościu z dr. hab. Andrzej Kleinrokiem Ordynatorem Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu rozmawia dr Ryszard Pankiewicz.

Panie Profesorze, co skłoniło Pana Profesora Andrzeja Kutarskiego do przyjazdu do zamojskiego ośrodka kardiologicznego, w którym obecnie wykonywana jest największa liczba zabiegów usuwania elektrod w Polsce, a także jak możemy wyczytać w zagranicznych źródłach również w Europie i na świecie?

Tak postawione pytanie należałoby skierować do Pana Profesora Andrzeja Kutarskiego, który zdecydował się na pracę w Zamościu. Pracę szeroko pojętą, czyli polegającą nie tylko na wykonywaniu zabiegów elektroterapii, w tym najtrudniejszych tj. usuwania elektrod, ale też i na kontynuacji swojej pasji edukacyjnej. Połączenie tych dwu kierunków działania realizowanych przez Profesora istotnie podniosło i nadal podnosi jakość zabiegów elektroterapii w Polsce, a obecnie i w Zamościu. Na decyzję Profesora Kutarskiego o wdrożeniu tej działalności w Zamościu zapewne wpływ miało kilka czynników, jednak trudno określić który z nich był decydujący. W mojej ocenie pozytywna ocena jakości i zakresu działalności Oddziału Kardiologii, Kardiochirurgii i całego Szpitala, w tym również poziom wyszkolenia zespołu, a także przychylna i otwarta na nowe wyzwania postawa Dyrekcji i Szpitala przyczyniły się do wykonywania tych trudnych zabiegów w naszym Szpitalu.

Wspomniał Pan o potencjale kardiologiczno-kardiochirurgicznym budowanym w Zamościu przez wiele lat. Czy może Pan przedstawić w jaki sposób postępował rozwój kardiologii zamojskiej, który w efekcie doprowadził do utworzenia jednego z najlepszych ośrodków kardiologicznych w Polsce?

więcej informacji  znajdziemy tutaj 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *