XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – znamy szczegóły

W roku szkolnym 2019/2020 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” już po raz dwudziesty czwarty organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, który adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zachęta młodych do poznawania Pisma Świętego.  Mówimy raczej o fenomenie Słowa, które jest żywe, konkurs zaś to tylko formuła, w której pomagamy młodym zgłębiać jego treść.
Patronat honorowy nad Konkursem objęli Prymas Polski, JE Abp Wojciech Polak i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, JE Abp Stanisław Gądecki.
Zakresem merytorycznym zbliżającej się edycji będą: Księga Liczb oraz 1List do Koryntianwraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Materiałem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Edycja Świętego Pawła, 2011). Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach: szkolnym (12 marca 2020 r.), diecezjalnym (22 kwietnia 2020 r.) oraz finale ogólnopolskim (8-9 czerwca 2020 r.). Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymka do Ziemi Świętej, nagrody rzeczowe oraz indeksy na wyższe uczelnie w Polsce, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Śląski w Katowicach. Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pli trwa od początku września 2019 r. do 28 lutego 2020 roku. Za organizację Konkursu na terenie diecezji odpowiada koordynator diecezjalny.
Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: www.okwb.ploraz na facebook.pl/konkursbiblijny.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *