Wypłaty świadczeń z MCPR- u w Zamościu

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w najbliższych dniach nastąpi wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych, zgodnie z harmonogramem wypłat.

Rodzaj świadczenia Termin wypłaty
Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy) 2018-02- 21
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 2018-02- 21
Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 2018-02- 22
Świadczenia rodzicielskie 2018-02- 22
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 2018-02- 26
Świadczenia wychowawcze 500+ 2018-02- 26

Kwoty dotacji przeznaczonych na wypłatę:
 1.750.000zł – przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla około 6 853 osób/4 299 rodzin
 3.000.000zł – przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych – dla około 5 432 osób/ 3 719 rodzin

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *