Wspólne działania Akademii Zamoyskiej w projekcie rewitalizacji Rotundy

Zakończył się projekt pn. „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu”, realizowany
przez Miasto Zamość przy współpracy m.in. Akademii Zamojskiej.  

Celem projektu było powstrzymanie destrukcji obiektu, a także poprawa jego stanu
technicznego i estetycznego. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono remont
konserwatorski Rotundy, a także przeprowadzono rozbudowę ekspozycji muzealnej poprzez
wyposażenie jej w nowe plansze informacyjne, zdjęcia, filmy, prezentacje dotyczące historii
Rotundy. Powierzchnie pokryte wyrytymi napisami i inskrypcjami zostały zachowane.
Naprawiono konstrukcję krzyża, renowacji poddano bramę przy wejściu do Rotundy.
Ponadto zainstalowano i zamontowano urządzenia pozwalające na dostęp do
bezprzewodowego Internetu w przestrzeni zewnętrznej obiektu. Zamontowano także
monitory na potrzeby prezentacji multimedialnych.

W projekcie tym partnerem Miasta Zamość była Akademia Zamojska.

W wyniku porozumienia z władzami miasta, Uczelnia przekazała darowiznę na to
przedsięwzięcie. Poza tym Akademia Zamojska objęła opieką jedną z cel Rotundy, Celę XIII.
Nasi nauczyciele akademiccy i inni pracownicy oraz studenci będą dbali o jej porządek i
godny wygląd – mówi kanclerz Akademii Zamojskiej Jerzy Korniluk. Jak dodaje w celi
znajdują się zdjęcia i plansze informujące o działalności nauczycieli zamojskich w trakcie II
wojny światowej, ich wkładzie w walkę z niemieckim okupantem, o prowadzeniu tajnego
nauczania, za co spora grupa nauczycieli z Zamojszczyzny cierpiała i zapłaciła życiem.  

Projekt rewitalizacji Rotundy był odpowiedzią na konieczność powstrzymania destrukcji
obiektu i czynników niszczących. Celem projektu było również uatrakcyjnienie Rotundy dla
zwiedzających, zarówno mieszkańców Zamościa, jak i turystów, a także przystosowanie
obiektu do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Zaproszenie do udziału w projekcie jako
partnera Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
(później Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu; obecnie Akademia
Zamojska) wyniknęło z faktu, że w ramach projektu cela XIII tj. Cela Nauczycieli otrzymała
nowe plansze informacyjne poświęcone nauczycielom. Istotny był również fakt, że wśród
kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie było zapewnienie wkładu finansowego innego
niż wkład własny beneficjenta tj. Miasta Zamość. Udział finansowy partnerów w projekcie
przyczynił się do tego, że wniosek o dofinansowanie rewitalizacji Rotundy otrzymał
maksymalną liczbę punktów. Współpraca układała się bardzo dobrze. Oprócz udziału
finansowego w projekcie, partnerzy wnieśli wkład merytoryczny tj. opracowali materiały
źródłowe – informacje tekstowe, fotografie, grafiki w celu wykonania plansz informacyjnych
w celi XIII – powiedział Marcin Grabski, sekretarz Miasta Zamość.

Projekt „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu” jest dofinansowany z Regionalnego
Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 –2020 OŚ PRIORYTETOWA: 7 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i naturalnego DZIAŁANIE: 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
Wartość całkowita: 8 153 481,26 PLN, dofinansowanie: 6 804 289,96 PLN. /materiał AZ/

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *