Wojska Obrony Terytorialnej na straży bezpieczeństwa wschodniej granicy

Trwa operacja Wojsk Obrony Terytorialnej pk. „Silne Wsparcie” w województwach lubelskim i podlaskim, której celem jest wzmocnienie odporności lokalnych społeczności z rejonów przygranicznych na zagrożenia o charakterze hybrydowym.

Zadania żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT koncentrują się przede wszystkim na wsparciu
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wsparcie to ma szczególne znaczenie
w obszarze wykorzystania sprzętu specjalistycznego, jak płaskodenne łodzie patrolowe,
Bezzałogowe Statki Powietrzne FlyEye czy maszty oświetleniowe.

W działania w ramach operacji „Silne Wsparcie” w województwie lubelskim zaangażowani są
również żołnierze OT z innych regionów, m.in. z Podkarpacia, Mazowsza, z województwa
łódzkiego i świętokrzyskiego. Ich obecność pozwala zwiększyć potencjał w zakresie
wykorzystania sprzętu specjalistycznego, jakim dysponuje WOT oraz zapewnia rotację na
stanowiskach.

Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, żołnierze 2 LBOT wystawiają patrole, posterunki
obserwacyjne oraz punkty kontrolne. Wyposażeni w sprzęt termowizyjny i noktowizyjny
patrolują obszar przygraniczy naszego województwa. Prowadzą patrole wodne na rzece Bug
oraz patrole konne w terenach trudnodostępnych. Cały czas działają również Zespoły Oceny
Wsparcia, które monitorują sytuację na terenach objętych stanem wyjątkowym i na bieżące
reagują na zgłaszane potrzeby władz samorządowych oraz mieszkańców.

Wspólnym celem funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji, żołnierzy wojsk operacyjnych oraz
terytorialsów jest ochrona wschodniej granicy Polski i zapewnienie bezpieczeństwa naszej
ojczyźnie. Działania te mają bardzo duże poparcie społeczne. Codziennie ze strony
mieszkańców rejonów przygranicznych, jak i z całej Polski płyną wyrazy solidarności,
wdzięczności i wsparcia dla żołnierzy i funkcjonariuszy.

kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY

2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.