Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowy programu „Aktywny samorząd”.
Adresatami programu są osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przyjmuje wnioski:
1) o dofinansowanie ze środków PFRON:
– zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów,
– zakupu protezy kończyny,
– naprawy protezy kończyny,
– naprawy wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– uzyskania prawo jazdy kat. B
Termin naboru wniosków do 30.08.2017

2) o dofinansowanie kosztów nauki dla studentów posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego. Termin naboru wniosków: od 01.09.2017 do 10.10 2017
Miejsce składania dokumentów oraz informacje dodatkowe: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 307,

Tel. 84 677 66 68 linki: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html  www.mcpr.zamosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.