Wniosek o emeryturę korzystniej złożyć w październiku

Idziesz jesienią na emeryturę? Opłaca Ci się poczekać do października ze złożeniem
wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu będziesz mieć trochę więcej w
portfelu.

Dotyczy to osób, które do końca września osiągną nowy wiek emerytalny, czyli dla kobiet – 60
lat, mężczyzn – 65 lat. ZUS przypomina, że decyzja o tym, czy wystąpić o emeryturę już we
wrześniu, czy później, należy oczywiście do nich. Jednak korzystnie będzie zaczekać z wnioskiem
przynajmniej do tego dnia października, w którym będą o kolejny miesiąc starsi. To może
skutkować o kilka lub nawet kilkanaście złotych miesięcznie wyższą emeryturą.

Wszystko przez sposób wyliczania świadczenia. Oszczędności emerytalne dzieli się przez tzw.
średnie dalsze trwania życia z dnia, w którym klient złoży wniosek o emeryturę. Im człowiek
starszy, tym niższa jest liczba miesięcy, przez którą ZUS dzieli składki. Zakład wyjaśnia przy tym,
że emeryturę w wieku 60/65 lat i tak może przyznać dopiero od października, nawet jeśli
wniosek wpłynie do instytucji wcześniej.

Prześledźmy to na przykładzie mężczyzny, który urodził się 12 września 1952 roku. We
wrześniu ukończy 65 lat i dla osoby w tym wieku średnie dalsze trwanie życia będzie wynosić
219,6 miesiąca. 12 października mężczyzna będzie już starszy o jeden miesiąc. A dla wieku 65 lat
i 1 miesiąc średnie dalsze trwanie życia wynosi 218,9 miesiąca. Ta drobna różnica przekłada się na
konkretne złotówki. Załóżmy, że mężczyzna ma 500 tys. emerytalnych oszczędności. Jeśli złoży
wniosek 12 października lub później, to jego emerytura będzie wyższa o około 7 zł od tej, którą
uzyskałby, składając wniosek przed tą datą.

Małgorzata Korba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.