W Zamościu będzie ulica im. Marka Grechuty

 

W najbliższy poniedziałek (26 października 2020, o godz. 13:00) w sali Consulatus odbędzie się XXV Sesja RM Zamość . Na sesji radni będą zajmować się m.in trzema projektami uchwał na mocy których zamojskie ulice zmienią nazwy.

 

10. Podjęcie uchwał w sprawie

9) nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa, (ul. Marka Grechuty

uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 t. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazw jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki Dz. U. z 2018 r., poz. 1103 właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek zmiany nazw ulic, mostów i placówek które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Jedną z nich jest nazwa mjr Włodzimierza Pawłowicza Milejewa, co potwierdził Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w piśmie z dnia 7 lipca 2020 r., znak: BUWIII-94O_ 57(2)120.

Na zebraniu, które odbyło się 23 września br., mieszkańcy Osiedla Powiatowa przegłosowali zmianę nazw mjr Włodzimierza Pawłowicza Milejewa na Marka Grechuty.

Marek Grechuta – Urodził się w Zamościu w 1945.  Tu chodził do podstawówki i w 1963 roku zdał maturę. Z rodziną mieszkał przy ul. Grodzkiej 7 W dzieciństwie wyjechał z rodziną do Chylic pod Warszawą, ale w 1956 rodzina na powrót osiadła w Zamościu. W czasie pobytu w Chylicach kościelny organista udzielał Grechucie pierwszych lekcji muzyki. Od najmłodszych lat uczył się gry na fortepianie.Ukończył zamojskie I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego. W 1963 podjął studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej.O piosenkarzu, poecie i kompozytorze wspomina stosowna tablica na ścianie domu. Niemal w 14 rocznicę jego śmierci (9 października 2006) zostanie patronem ulicy rodzinnego miasta.

 

10) nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa (ul. Sosnowa)

                                                                                uzasadnienie
W związku z wejściem Ń życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 t. o zakazem propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki Dz. U. z 2018 t., poz. 1103 właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek zmiany nazw ulic, mostów i placów, które upamiętniają osoby i organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Jedną z nich jest nazwa mjr Michała Atamanowa, co potwierdził Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w piśmie z dnia 7 lipa 2020 t., znak: BUWLII-940-57(2)|20.

Na zebraniu, które odbyło się 23 września br., mieszkańcy Osiedla Powiatowa przegłosowali zmianę nazwy mjr Michała Atamanowa na Sosnową.

 

11) nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa (ul. Macieja Topornickiego)

                                                                              uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 t. o zakazem propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki Dz. U. z 2018 t., poz. 1103 właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek zmiany nazw ulic, mostów i placów, które upamiętniają osoby i organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Jedną z nich jest nazwa Ludwika Czugały, co Potwierdził Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w piśmie z dnia 7 lipca 2020 r.,znak: BUWLII-940-57(2)|20,

Na zebraniu, które odbyło się 21 września br., mieszkańcy Osiedla Zamczysko przegłosowali zmianę nazwę Ludwika Czugały na Macieja Topornickiego (bliski współpracownik Jana Zamoyskiego oraz administrator jego majątku)

 

 

foto EN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *