W Zamościu będzie ulica im. Marka Grechuty

 

W najbliższy poniedziałek (26 października 2020, o godz. 13:00) w sali Consulatus odbędzie się XXV Sesja RM Zamość . Na sesji radni będą zajmować się m.in trzema projektami uchwał na mocy których zamojskie ulice zmienią nazwy.

 

10. Podjęcie uchwał w sprawie

9) nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa, (ul. Marka Grechuty

uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 t. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazw jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki Dz. U. z 2018 r., poz. 1103 właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek zmiany nazw ulic, mostów i placówek które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Jedną z nich jest nazwa mjr Włodzimierza Pawłowicza Milejewa, co potwierdził Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w piśmie z dnia 7 lipca 2020 r., znak: BUWIII-94O_ 57(2)120.

Na zebraniu, które odbyło się 23 września br., mieszkańcy Osiedla Powiatowa przegłosowali zmianę nazw mjr Włodzimierza Pawłowicza Milejewa na Marka Grechuty.

Marek Grechuta – Urodził się w Zamościu w 1945.  Tu chodził do podstawówki i w 1963 roku zdał maturę. Z rodziną mieszkał przy ul. Grodzkiej 7 W dzieciństwie wyjechał z rodziną do Chylic pod Warszawą, ale w 1956 rodzina na powrót osiadła w Zamościu. W czasie pobytu w Chylicach kościelny organista udzielał Grechucie pierwszych lekcji muzyki. Od najmłodszych lat uczył się gry na fortepianie.Ukończył zamojskie I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego. W 1963 podjął studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej.O piosenkarzu, poecie i kompozytorze wspomina stosowna tablica na ścianie domu. Niemal w 14 rocznicę jego śmierci (9 października 2006) zostanie patronem ulicy rodzinnego miasta.

 

10) nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa (ul. Sosnowa)

                                                                                uzasadnienie
W związku z wejściem Ń życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 t. o zakazem propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki Dz. U. z 2018 t., poz. 1103 właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek zmiany nazw ulic, mostów i placów, które upamiętniają osoby i organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Jedną z nich jest nazwa mjr Michała Atamanowa, co potwierdził Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w piśmie z dnia 7 lipa 2020 t., znak: BUWLII-940-57(2)|20.

Na zebraniu, które odbyło się 23 września br., mieszkańcy Osiedla Powiatowa przegłosowali zmianę nazwy mjr Michała Atamanowa na Sosnową.

 

11) nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa (ul. Macieja Topornickiego)

                                                                              uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 t. o zakazem propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki Dz. U. z 2018 t., poz. 1103 właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek zmiany nazw ulic, mostów i placów, które upamiętniają osoby i organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Jedną z nich jest nazwa Ludwika Czugały, co Potwierdził Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w piśmie z dnia 7 lipca 2020 r.,znak: BUWLII-940-57(2)|20,

Na zebraniu, które odbyło się 21 września br., mieszkańcy Osiedla Zamczysko przegłosowali zmianę nazwę Ludwika Czugały na Macieja Topornickiego (bliski współpracownik Jana Zamoyskiego oraz administrator jego majątku)

 

W Zamościu będzie ulica im. Marka Grechuty

 

foto EN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *