W obronie niepodległej Rzeczypospolitej

Od 15 lutego 2018 r., w Czytelni Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego (ul. Kamienna 20) w Zamościu, eksponowana jest wystawa W obronie niepodległej Rzeczypospolitej, przygotowana z okazji 250 rocznicy zawiązania Konfederacji barskiej (1768 – 1772). Ekspozycja, powstała w oparciu o zbiory własne biblioteki, przybliża historię zbrojnego związku szlachty polskiej zawiązanego 29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu.
Adam Mickiewicz, w 1833 roku, określił to wydarzenie jako pierwsze polskie powstanie iwzór wszystkich następnych zrywów narodowych Polaków.
Wystawę, przygotowaną z okazji obchodów Roku Konfederacji Barskiej, można oglądać do 16 marca br.

Konfederacja barska (1768–1772) – zbrojny związek szlachtypolskiej, utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko: kurateliImperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Celem konfederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję, a zwłaszcza tych dających równouprawnienie innowiercom.

Przez niektórych historyków uważana jest za pierwsze polskie powstanie narodowe.

Ogólną nazwą konfederacji barskiej określa się 66 lokalnych konfederacji Korony i Litwy. Przedstawiciele tych 66 cząstkowych związków tworzyli zorganizowany pod koniec października 1769 roku naczelny organ władzy zwany Generalnością.

Naczelne hasło konfederatów brzmiało wiara i wolność (słowa Sołtyka), a w kwestiach ustrojowych połączyli się w ich szeregach konserwatyści z reformatorami. ( info. wikipedia.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.