VIII edycjia Konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny”

6 czerwca 2017 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość VIII edycji Konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp dr Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk. Tegoroczna edycja konkursu historycznego odbyła się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zasadniczymi celami konkursu jak co roku było m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz Żołnierzy Wyklętych z formacji poakowskich działających na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej; kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego; zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.
W tegorocznej edycji do konkursu przystąpiło 26 szkół z terenu działania ŚZŻAK Okręg Zamość tj. powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego, krasnostawskiego i lubaczowskiego. Złożono w sumie 41 prac w tym 12 prac przygotowanych przez 12 uczestników z 10 szkół podstawowych, 17 prac – 19 uczestników z 8 szkół gimnazjalnych oraz 12 prac – 13 uczestników z 9 szkół ponadgimnazjalnych.

Łącznie w konkursie wzięło udział 44 uczniów, reprezentujących: Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, Szkołę Podstawową im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach, Gimnazjum Nr 2 im. J. Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu, III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Szkołę Podstawową im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie, Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, Szkołę Podstawową Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie, Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi, Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, Szkołę Podstawową w Werbkowicach, Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu, Zespół Szkół Katolickich im. Świętego Ojca Pio w Zamościu, Gimnazjum Publiczne w Komarowie – Osadzie, Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu, Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, Zespół Szkół Nr 1 w Zamościu.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac w/w komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Jakub Jóźwik – Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach,
II miejsce – Karol Adamowicz – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,
III miejsce – Julia Rzeszutko – Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie

Wyróżnienia:
Emilia Socha – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie,
Dominika Gmyz – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,
Wiktoria Wróbel – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie,
Kinga Rosińska – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,
Anna Prystupa –Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,
Rafał Czerwieniec – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,
Wiktoria Ciucka – Zespół Szkół w Werbkowicach, Szkoła Podstawowa,
Magdalena Szewczuk – Zespół Szkół w Werbkowicach, Szkoła Podstawowa,
Hanna Szpyra – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Zofia Wieczerzańska – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,
II miejsce – Kamil Krawczyk– Zespół Szkół Publicznych w Suścu,
II miejsce – Emilia Obirek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,
III miejsce – Marcin Sokołowski – Zespół Szkół Katolickich im. Świętego Ojca Pio w Zamościu.

Wyróżnienia:
Wiktoria Tochman, Maciej Kordyaczny, Zuzanna Luciak, Julia Lewicka – Gimnazjum Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu,
Kamila Ciucka, Katarzyna Luchowska – Zespół Szkół w Werbkowicach, Gimnazjum im. Polskich Noblistów,
Filip Horszczaruk – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,
Joanna Mulawa, Paulina Wróblewska – Gimnazjum Publiczne w Komarowie – Osadzie,
Malwina Adamska – Zespół Szkół Katolickich im. Świętego Ojca Pio w Zamościu,
Monika Samulak, Klaudia Baranowska – Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu,
Ada Kostrubiec, Jakub Kopiel, Jakub Romaszko – Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu,

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Mateusz Balicki – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu,
II miejsce – Izabela Szumska – Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
III miejsce – Natalia Kula – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

Wyróżnienia:
Sandra Górniak, Karolina Barańska – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu,
Agnieszka Agata Szymańska – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
Dariusz Bryk, Mateusz Nizioł, Damian Zwolak – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczali: Minister Jan Józef Kasprzyk, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, poseł Sławomir Zawiślak oraz Weteran- Żołnierz Armii Krajowej – por. Narcyz Kruk, ps. „Sokół”.
W końcu uroczystości po krótkiej części artystycznej tj. występie wokalnym o tematyce patriotycznej w wykonaniu harcerzy z 10. DH „Traperski Krąg” z Suśca organizatorzy zaprosili uczestników uroczystości na poczęstunek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.