Obsługa mieszkańców w UM Zamość zawieszona do odwołania

Zaczynamy nowy tydzień z koronawirusem. Niestety, ognisko choroby jest już w sąsiednim powiecie tomaszowskim. W związku z tym musimy wprowadzać kolejne obostrzenia.Od jutra 16 marca 2020 r. zawieszamy osobistą obsługę interesantów w Urzędzie Miasta Zamość. Wszelkie dokumenty i wnioski prosimy wrzucać do pojemników w zamkniętych kopertach. Pojemniki są umieszczone na parterze Ratusza, w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek Wielki 13. Wyjątek stanowią zgłoszenia urodzeń i zgonów, które będą przyjmowane na bieżąco oraz rejestracja pojazdów i wydawanie praw jazdy. Wszystkie zasady znajdziecie Państwo na stronie www.zamosc.pl w zakładce aktualności.Wszelkie opłaty związane z załatwianymi sprawami można realizować przelewami przez Internet bądź też poprzez wpłatomat, który od dawna mamy zainstalowany w Biurze Obsługi Interesanta.Co do sytuacji w mieście, jestem zbudowany tym, że podeszliśmy wszyscy z powagą do sytuacji. Ulice i place są praktycznie opustoszałe, co dobrze prognozuje na przyszłość. Tylko maksymalna izolacja jest w stanie utrzymać wirusa w ryzach.Pamiętajcie, stosujcie się nie tylko do rozkazów, ale także do próśb policji i straży miejskiej. Tak samo jak i w aptekach i sklepach, gdzie wprowadzone zasady obsługi pojedynczej czy zalecenie posługiwania się kartą płatniczą, mają na celu tylko i wyłącznie dobro nas wszystkich. Miejmy nadzieję, że za dwa tygodnie nasze życie wróci na wcześniejsze tory.www.zamosc.pl#zostanwdomu #koronawiruswZamosciu

Opublikowany przez Andrzej Wnuk Niedziela, 15 marca 2020

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się koronawirusa, od 16 marca 2020 r. zawieszona zostaje czasowo bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Zamość. Komunikaty Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów znajdują się niżej.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Zamość w zamkniętych kopertach, zaadresowane do właściwego wydziału Urzędu Miasta Zamość, należy wrzucać do pojemników, które są ustawione w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek Wielki 13 (parter Ratusza). W przypadku dokumentów, które nie mieszczą się w kopercie, należy je umieścić na przeznaczonych do tego stolikach.

Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Wszelkie opłaty związane z załatwianymi sprawami można realizować przelewami przez Internet.

Zamknięte zostają wejścia do Urzędu Miasta Zamość przy ul. Rynek Wielki 13 (Ratusz) od strony Rynku Solnego oraz od schodów na Rynku Wielkim, jak również do wydziałów Urzędu Miasta Zamość w pozostałych lokalizacjach.

Do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów, które odbywały się w każdy wtorek.

Urząd Miasta Zamość zwraca się do z prośbą, aby w czasie trwania zagrożenia ograniczyć wizyty w urzędzie i podległych mu jednostkach oraz apeluje o korzystanie przy załatwianiu spraw z dostępnych form kontaktu elektronicznego np. na niżej podane adresy e-mail lub wykorzystując platformę ePUAP.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, prosimy o kontakt telefoniczny, celem ustalenia sposobu załatwienia  sprawy i zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Najważniejsze telefony są podane niżej.

O wszelkich kolejnych zmianach związanych z obsługą interesantów Urząd Miasta Zamość będzie informował na bieżąco.

Komunikat Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenia zgonów oraz urodzeń (rejestracji urodzeń można dokonać także za pośrednictwem platformy ePUAP), będą przyjmowane na bieżąco przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Zamościu. W sprawie zgłoszenia zgonu lub urodzenia należy zgłosić się do Biura Obsługi Interesanta, ul. Rynek Wielki 13 (Ratusz).

W razie pytań proszę kontaktować się z USC Zamość za pośrednictwem Internetu usc@zamosc.pl lub telefonicznie.

Zawiesza się dyżury Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie rejestracji zgonów w soboty.

Komunikat Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów

Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów informuje, że w siedzibie Wydziału przy ul. Partyzantów 3 nie będzie obsługi bezpośredniej interesantów. Własnoręcznie podpisane wnioski dotyczące: rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, czasowego wycofania pojazdu z ruchu, dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym, wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu, a także o wydanie prawa jazdy, w zakresie transportu drogowego, jak i o wydanie zaświadczenia wraz wymaganymi ustawowo załącznikami i dowodami stosownych opłat w zamkniętych kopertach opisanych nazwą wydziału oraz opatrzonych numerem Państwa telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą należy wrzucać do urn znajdujących się w Biurze Obsługi Interesanta w UM Zamość, Rynek Wielki 13 lub przesyłać za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres: WEKiP UM Zamość, 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13.

Tablice rejestracyjne należy składać w wyznaczonym w BOI (Rynek Wielki 13) miejscu lub przesyłać drogą pocztową wraz z dokumentami na ww. adres. Czasowe pozwolenia wraz z ewentualnymi tablicami rejestracyjnymi będą wysyłane drogą pocztową na wskazany przez Państwa adres. Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi będą wysyłane drogą pocztową na wskazany przez Państwa adres (UWAGA: dopiero wtedy, gdy do Wydziału, także drogą pocztową lub poprzez wrzucenie do urn w opisanych jak wyżej kopertach, zostaną zwrócone wydane wcześniej pozwolenia czasowe).

Zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów wraz z kopiami dokumentów potwierdzających nabycie/zbycie pojazdów należy przesyłać drogą pocztową na adres: WEKiP UM Zamość, 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13 lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Wnioski i dokumenty można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Zamość lub osobiście w BOI, Rynek Wielki 13.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miasta Zamość czasowo zawiesza nakładanie kar za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenie w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.  Kary nie będą naliczane osobom, którym 30-dniowe terminy do załatwienia spraw upływają od 13 marca 2020 r. do odwołania.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: uprawnienia dla kierowców: 84 638 21 52, 84 677 24 56, rejestracja pojazdów: 84 638 21 46, 84 638 21 52, 84 677 24 59 oraz elektronicznie drogą mailową: e-mail: komunikacja@zamosc.pl.

NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE URZĘDU MIASTA ZAMOŚĆ

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 84 530 03 60, 530 03 61, e-mail: usc@zamosc.pl

Urodzenia tel. 84 677 24 23

Zgony tel. 84 677 23 62

Informacje w sprawie zawarcia małżeństwa udzielane są pod numerem telefonu 84 530 03 61 lub 84 677 23 63

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość
tel. 84 639 20 84, e-mail: boi@zamosc.pl

Wydział Finansowy
tel. 677 24 00, e-mail:  finansowy@zamosc.pl

Wydział Turystyki i Promocji 
tel. 84 677 23 01, 84 677 24 94, 84 677 24 19, e-mail: promocja@zamosc.pl

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków
tel. 84 677 24 72, 530 04 72, e-mail: urbanistyka@zamosc.pl

Wydział Kultury i Sportu
tel. 84 638 58 06, 677 24 90, e-mail: kultura@zamosc.pl

Wydział Oświaty
tel. 84 677 24 47, fax 84 53 00 456, e-mail: oswiata@zamosc.pl

Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów
tel. 84 638 21 46, fax 84 638 21 52, e-mail: komunikacja@zamosc.pl

Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych
tel. 84 67 72 444, fax 627 14 01, e-mail: inwestycje@zamosc.pl

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
tel. 84 677 24 43, e-mail: rozwoj@zamosc.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 84 677 24 31 fax 84 530 04 31, e-mail: komunalny@zamosc.pl

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
tel. 84 677 24 25 fax 84 530 03 20, e-mail: obywatelski@zamosc.pl

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
tel. 84 677 23 31, e-mail: organizacyjny@zamosc.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Kołłątaja 1, 22-400 Zamość, tel. 84 638 69 71, e-mail: geodezja@zamosc.pl

Biuro Rady Miasta
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, tel. 84 677 23 15, e-mail: rada@zamosc.pl

Zespół Kontroli Finansowej i Audytu
Rynek Wielki 1, 22-400 Zamość, tel. 84 677 23 71, e-mail: audyt@zamosc.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów
tel. 84 677 24 22 fax 84 530 00 38, e-mail: konsument@zamosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *