Trwają prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Miasto Zamość prowadzi prace nad stworzeniem strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Na chwilę obecną, firmą Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., opracowało wstępny projekt tego dokumentu. Będzie on uzgadniany przez merytoryczne wydziały, jednostki, spółki miejskie. Po opracowaniu planu, będzie on przedłożony radnym Rady Miasta Zamość oraz wyłożony do publicznej wiadomości.

Plan jest ważnym dokumentem strategicznym i dotyczy obszaru całego miasta. Zapisane są tam konkretne działania, związane z szeroko pojętą ochroną powietrza (w tym ograniczeniem niskiej emisji), jakie mają być wdrożone w kolejnych latach i ich ewentualne rezultaty. Oprócz tego w dokumencie znajdzie się charakterystyka miasta, inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla, czy wskazówki dot. źródeł finansowania planowanych działań.

Przygotowany dokument ma na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju Miasta poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie Miasta, a także jego mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020. Co więcej, w niektórych obszarach finansowania posiadanie Planu jest warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o środki.

Źródło: Newsletter Zamościa 04/06/2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *