Trwa nabór wniosków na dofinansowanie nauki niepełnosprawnych

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu do 10 października prowadzi  nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego dla studentów posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Miejsce składania dokumentów to  Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3,pok. 307, informacja telefoniczna 84 677 66 68.

Druki do pobrania znaleźć można na stronie internetowej www.mcpr.zamosc.pl

Nabór odbywa się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II- pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W jego ramach można uzyskać zwrot czesnego oraz dodatek w wysokości od 500 zł do 3000 zł. Wysokość dodatku uzależniona jest od etapu nauki i sytuacji życiowej wnioskodawcy. Finansowanie odbywa się w 2óch cyklach (finansowanie semestralne).

Realizacja wniosków nastąpi po zakończonym naborze wniosków, po uzyskaniu II transzy środków PFRON na ten cel.

W 2018 roku w ramach I transzy środków PFRON przekazanych na realizację Modułu II Miasto Zamość otrzymało kwotę 44 967 zł. Po przeprowadzeniu naboru w marcu 2018 zawarto umowy dofinansowania gwarantujące dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym, wydatkowano 40634 zł.

(materiał MCPR Zamość)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *