Terytorialsi i ratownicy wodni na wspólnym szkoleniu

Wspólne ćwiczenia były okazją do poszerzenia współpracy z WOPR Zamość. Podczas ćwiczeń terytorialsi z 253 kompanii lekkiej piechoty, pod okiem instruktorów z WOPR, realizowali takie zadania, jak prowadzenie akcji ratowniczej wobec osób poszkodowanych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, desant z łodzi osoby poszkodowanej, a także penetracja dna w celu poszukiwania osoby zaginionej w wodzie oraz przeprawa wodna. Żołnierze poznawali także obsługę sprzętu używanego przez ratowników wodnych.

Ćwiczenia tego typu są ważną częścią systemu szkoleniowego żołnierzy obrony terytorialnej. Dają okazję do zdobycia nowych kompetencji, doskonalenia posiadanych umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Dodatkowym aspektem jest budowanie dobrych relacji i gruntu pod współpracę żołnierzy OT ze służbami ratowniczymi, co ma owocować sprawnym i efektywnym wsparciem lokalnej społeczności podczas różnego rodzaju sytuacji kryzysowych.

To nie pierwsze takie szkolenia – żołnierze 2 LBOT i ratownicy WOPR regularnie organizują wspólne ćwiczenia. Współpraca ta została sformalizowana w czerwcu ubiegłego roku. Porozumienie obejmuje wzajemne wsparcie szkoleniowe, w szczególności w zakresie działań w warunkach wodnych, wsparcie sprzętowe i logistyczne oraz współdziałanie w ramach prowadzonych akcji ratowniczych i poszukiwawczych na wodach podczas akcji kryzysowych. Dokument przewiduje także wymianę informacji o zdarzeniach wpływających na bezpieczeństwo na wodach oraz innych zdarzeniach mających wpływ na obronność kraju.

kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *