Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022 – trwa nabór wniosków

Urząd Miasta Zamość przypomina, że od 1 do 15 września br. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2021/2022.

Warunkiem otrzymania stypendium jest: zamieszkiwanie ucznia na terenie Miasta Zamość, wiek do 24 lat, dochód nie większy niż 528 zł netto na członka rodziny.

Wniosek o przyznanie stypendium składają rodzice ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich sami uczniowie. Wnioski składane są w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wyjątkiem są uczniowie uczęszczający do szkół niepublicznych, słuchacze kolegiów oraz uczniowie zamieszkujący na terenie Zamościa, ale uczęszczający do szkół poza miastem, którzy wnioski składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

W przypadku uczniów szkół niepublicznych wniosek z załącznikami można przesłać również pocztą na adres: Urząd Miasta Zamość, Wydział Oświaty, ul. Partyzantów 10, 22-400 Zamość.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zamość, tel. 84 6772457, e-mail:oswiata@zamosc.pl lub na stronie www.umzamosc.bip.lubelskie.pl, gdzie znajduje się wniosek do pobrania (zakładka: Struktura organizacyjna – Wydziały – Wydział Oświaty).

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *