Strażackie statystyki KM PSP

Podsumowując rok 2021 w ujęciu statystycznym należy stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich 10 lat, był to kolejny rok z większą ilością zdarzeń. Chcąc określić ten miniony rok jednym zdaniem, to rok z większą ilością miejscowych zagrożeń i mniejsza ilością pożarów.

W 2021 r., odnotowano łącznie 1776 interwencji z czego: 426 to pożary, 1282
miejscowe zagrożenia oraz 68 alarmów fałszywych. W porównaniu do 2020 roku o 2% (tj. o
37 zdarzeń) wzrosła ogólna liczba interwencji, znacznie bo o 22,8% (126 zdarzeń) zmalała
ilość pożarów, natomiast o 14,2 % (tj. 160 zdarzeń) zwiększyła się liczba miejscowych
zagrożeń. Alarmy fałszywe utrzymywały się na porównywalnym poziomie, w 2021 r., było ich
68, o 3 więcej niż w roku ubiegłym. Analizując linię trendu dla poszczególnych rodzajów
zdarzeń, na przestrzeni ostatnich 10 lat należy stwierdzić, że trend zwyżkowy utrzymuje się w
grupie zdarzeń kwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia, natomiast nie zauważa się
tendencji wzrostu ilości pożarów.

Zdecydowaną większość, bo aż 93% pożarów, to pożary małe. W 2021 r., pożary
najczęściej występowały w grupie obiektów: budynki mieszkalne 216 interwencji, uprawy,
rolnictwo – 94. W porównaniu do ubiegłego roku, liczba pożarów w budynkach mieszkalnych
wzrosła o 47. Natomiast o 147 zdarzeń zmniejszyła się liczba pożarów w grupie uprawy
rolnictwo.

W 2021 roku z liczby 1282 miejscowych zagrożeń, jakie wystąpiły na terenie
powiatów, w budynkach odnotowano 554 interwencje (wzrost o ponad 87%). Zdarzenia te
najczęściej dotyczyły: usuwania zagrożeń powodowanych przez owady błonkoskrzydłe oraz
usuwania skutków wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych tj.: silnie
wiejącego wiatru oraz gwałtownych opadów atmosferycznych. Dosyć dużą grupę obiektów, w
odniesieniu do których prowadzono działania stanowiły środki transportu – 194 zdarzenia tj.
wypadki i kolizje drogowe.

Najczęstszymi przyczynami wystąpienia miejscowych zagrożeń w 2021 r. były:
zdarzenia powodowane przez owady błonkoskrzydłe – 230 interwencji, zdarzenia w
komunikacji drogowej – 187, silne wiatry 144, gwałtowne opady atmosferyczne 141. Wady
lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych w 174 przypadkach była najczęstrzą
prawdopodobną przyczyną wystąpienia pożarów w 2021 roku. Kolejną z przyczyn
wystąpienia pożarów była nieostrożność osób dorosłych w 146 zdarzeń. W minionym roku
najwięcej pożarów wystąpiło w kwietniu – 65 interwencji oraz marcu kolejnych 55 interwencji,
związanych najczęściej z pożarami suchych traw. W minionym roku najwięcej miejscowych
zagrożeń wystąpiło w sierpniu – 207 oraz czerwcu – 182.
W wyniku pożarów 6 osób poniosło śmierć, a 9 zostało rannych. Podczas
miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 12 osób, a poszkodowanych zostało 169 osób w tym
13 dzieci.

Straty: w pożarach wyniosły ponad 3,4 mln zł., w miejscowych zagrożeniach ponad
4,4 mln zł. Uratowane mienie: w pożarach to kwota ponad 68,4 mln zł., a przy miejscowych
zagrożeniach kwota ponad 6,4 mln. zł.

Miniony rok był umiarkowanie bezpieczny w aspekcie prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych. Odnotowano 3 tzw. lekkie wypadki strażaków z JRG Zamość
podczas: prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, alarmowania oraz zajęć sportowych.

oficer prasowy
Komendy Miejskiej PSP w Zamościu mł. bryg. Andrzej Szozda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.