STRAŻACKA STATYSTYKA za 2017 r

Podsumowując rok 2017 w ujęciu statystycznym należy stwierdzić, że w odniesieniu
do 2016 był to rok z większa ilością zdarzeń. Chcąc określić ten miniony rok jednym zdaniem,
to okres z większą ilością miejscowych zagrożeń – szczególnie z większa ilością wypadków,
nieznacznie większą ilością pożarów.

Miniony rok był stosunkowo bezpieczny w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych. Odnotowano 2 tzw. lekkie wypadki strażaków z JRG Zamość podczas służby.
W 2017r., odnotowano łącznie 1365 interwencji z czego: 503 to pożary, 811 miejscowych
zagrożeń oraz 51 alarmów fałszywych. W porównaniu do 2016 roku, nastąpił znaczny wzrost
ogólnej liczby interwencji o 27,5% (295 zdarzeń), o 13% (59 zdarzeń) wzrosła ilość pożarów,
o 39% (231 zdarzeń) zwiększyła się liczba miejscowych zagrożeń. Alarmy fałszywe
utrzymywały się na porównywalnym poziomie, w 2017 było ich 51 (wzrost o 5 zdarzeń).
Analizując linię trendu dla poszczególnych rodzajów zdarzeń, na przestrzeni ostatnich 10 lat
należy stwierdzić, że nieznacznie wzrasta ogólna ilość interwencji, nieznacznie zmniejsza sie
liczba miejscowych zagrożeń, nieznacznie wzrasta liczba pożarów.

Zdecydowaną większość, bo aż 89% pożarów, to pożary małe. W 2017r., pożary
najczęściej występowały w grupie obiektów tzw. uprawy, rolnictwo -173 zdarzenia oraz
budynki mieszkalne 155 zdarzeń. W porównaniu do 2016 roku: liczba pożarów w rolnictwie
utrzymywała się na porównywalnym poziomie, natomiast nieznacznie wzrosła liczba
interwencji dotyczących pożarów w budynkach mieszkalnych.

W 2017r., z liczby 811 miejscowych zagrożeń, jakie wystapiły na terenie powiatu
zamojskiego, w budynkach mieszkalnych odnotowano 259 interwencji (wzrost o 71 zdarzeń)
w tego typu obiektach. Zdarzenia te najczęściej dotyczyły wypompowywania wody z zalanych
piwnic oraz usuwaniem zagrożenia powodowanego przez owady błonkoskrzydłe. Dosyć dużą
grupę obiektów, w odniesieniu do których prowadzono działania stanowiły środki transportu –
228 zdarzeń tj. wypadki i kolizje drogowe. W odniesieniu do 2016 roku w tej grupie nastąpił
wzrost interwencji o 70 przypadków.

Najczęstszymi przyczynami wystąpienia miejscowych zagrożeń w 2017r były:
zdarzenia w komunikacji drogowej 237 interwencji, zdarzenia powodowane przez silne wiatry
178 interwencji, nietypowe zachowanie zwierząt i owadów stwarzające zagrożenie – 108.
Nieostrożność osób dorosłych w 283 przypadkach, to najczestrza przyczyna wystąpienia
pożarów w 2017roku. Dosyć dużą grupę przyczyn wystąpienia pożarów stanowiły wady i
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych 115 interwencji. W minionym roku
najwięcej pożarów wystąpiło w marcu – 71 interwencji związanych z pożarami suchych traw i
sierpniu – 82 zdarzenia, gdy występowały pożary upraw rolniczych i słomy.

Oficer Prasowy
Komendy Miejskiej PSP w Zamościu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.