Służba Więzienna rekrutuje

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego na stanowisko strażnika działu ochrony. Przewidywana liczba stanowisk to 200. 

Dokumenty można składać w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych, w terminie do 6 lutego 2023 roku.

W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

  • Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21 – 500 Biała Podlaska,
  • Zakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22 – 100 Chełm,
  • Zakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22 – 500 Hrubieszów,
  • Areszt Śledczy w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22 – 300 Krasnystaw,
  • Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20 – 482 Lublin,
  • Zakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24 – 300 Opole Lubelskie,
  • Areszt Śledczy w Radomiu, ul. Wolanowska 120, 26 – 600 Radom,
  • Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22 – 200 Włodawa,
  • Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22 – 400 Zamość,
  • Zakład Karny w Żytkowicach, Brzustów 62, 26 – 930 Garbatka – Letnisko.

Pełna oferta pracy znajduje się w poniższym linku:  https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-nabor-na-stanowisko-straznika-dzialu-ochrony%20styczen%202023

Kilka słów o nas!

Kandydat na funkcjonariusza w Służbie Więziennej musi pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy  spełnia warunki przyjęcia do służby w naszej formacji  oraz zweryfikujemy kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia. Przygoda z naszą formacją rozpoczyna się od etapu kwalifikacyjnego, który sprawdza zdolność psychofizyczną kandydata do służby. To test wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny,  rozmowa kwalifikacyjna, a także badania lekarskie.

O etat w Służbie Więziennej może ubiegać się osoba, która ma co najmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie. Trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejsza emerytura – Służba Więzienna to liczne przywileje. U nas można się realizować, kształcić i pomagać innym. To praca dla ludzi z pasją, która mimo dużej odpowiedzialności i poświecenia daje dużo satysfakcji.

Jeżeli więc potencjalny kandydat:

Ø  Lubi wyzwania!

Ø  Szuka stabilizacji!

Ø  Chce służyć Rzeczypospolitej Polskiej!

Ø  Stawia na rozwój osobisty!

Ø  Lubi pomagać innym!

i chce pracować w mundurze! Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi!

Zainteresowani służbą w Służbie Więziennej niezbędne informacje czy wzory dokumentów znajdą na stronie internetowej: https://sw.gov.pl/rekrutacja. /kpt. Edyta Radczuk

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *