„Siódemka” debatuje

W dniu 22.10.2019 r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 odbyła debatę, której efektem będzie wspólnie wypracowany „Kodeks Pożądanych Zachowań w Szkole”. Wzięli w niej udział uczniowie klas I – VIII oraz dyrekcja, nauczyciele i zaproszeni rodzice. Każdą klasę reprezentował 3-osobowy zespół. Spotkanie miało miejsce w sali konferencyjnej LSCDN-u w Zamościu.
Dyrektor – Pani Alicja Dubel powitała wszystkich zebranych i naświetliła cel spotkania życząc owocnych obrad. Moderujący spotkanie pedagodzy szkolni: Pani Małgorzata Mówińska i Pani Jadwiga Beńko wyjaśniły czym jest debata, jaki jest jej cel i przypomniały najważniejsze przepisy prawne i reguły postępowania obowiązujące w życiu społecznym.
Podstawą pracy w grupach były opracowane w klasach zasady właściwego zachowania, wypracowane wspólnie z wychowawcami rówieśnikami. Uczestnicy debaty ustalali te najistotniejsze, które powinny znaleźć się w „Kodeksie Pożądanych Zachowań”, wśród nich najczęściej powtarzały się: konieczność okazywania sobie szacunku i pomocy w potrzebie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, poszanowanie mienia szkoły, zasada
punktualności. Swój wkład pracy w tworzenie dokumentu wnieśli również obecni na spotkaniu nauczyciele i zaproszeni rodzice.
Debata przebiegła w miłej i twórczej atmosferze. Dzięki temu już wkrótce cała społeczność szkoły zostanie zapoznana z opracowanym wspólnie kodeksem. (materiał nadesłany)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *