Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II najlepiej zarządzanym szpitalem w kraju

_DSC005121 kwietnia br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień najlepszym szpitalom w ramach przeprowadzonego badania – System benchmarkingu szpitali „Portrety szpitali – mapy możliwości”. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła w Zamościu zdobył wyróżnienie dla Najlepszego Szpitala w kraju w kategorii zarządzanie, które osobiście odebrał Marek Lipiec, z-ca dyrektora ds. lecznictwa szpitala. W ubiegłym roku w tym samym badaniu szpital był uhonorowany tytułem Najlepszego Szpitala na Lubelszczyźnie. Drugim szpitalem z Lubelszczyzny wyróżniony został SP ZOZ w Parczewie, który w kategorii Najlepsze Szpitale w kategorii Szpital Powiatowy zdobył drugie miejsce. W tegorocznej edycji badaniu poddało się 151 szpitali z całego kraju.
– „Porównywanie się z innymi nie zawsze jest łatwe, ponieważ trzeba odkryć samego siebie. Od wielu lat staramy się uczestniczyć w różnych badaniach i rankingach, ponieważ mamy świadomość, że tylko zdrowa konkurencja i wymiana doświadczeń może przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług dla naszych pacjentów. Cieszę się, że uczestniczymy w tym projekcie, ponieważ możemy dowiedzieć się co robimy dobrze a co powinniśmy jeszcze poprawić. Wiemy także, że jeszcze wiele brakuje nam do doskonałości i dużo przed nami pracy aby było normalnie czyli po europejsku”. – mówi Andrzej Mielcarek, dyrektor szpitala.

Benchmarking jest to rodzaj usługi polegającej na przetwarzaniu danych według jednolitych algorytmów i prezentacji na uśrednionym tle wyników lub innych ogólnie przyjętych wskaźników. Celem benchmarkingu jest doskonalenie usług poprzez dostosowywanie strategii działania do rozwiązań stosowanych przez najlepszych. Porównywanie się z innymi na zasadach benchmarkingu to bardzo dobry sposób na sprawne i nowoczesne zarządzanie oraz dostosowanie szpitali do otoczenia.

Informację, że wyniki są gorsze niż w szpitalu o podobnym profilu, menedżer powinien potraktować jako motywację do zmian i inteligentnego wdrażania odpowiednich wzorców zachowań zarządczych i rynkowych. Prowadzenie analiz porównawczych to narzędzie wspierające podejmowanie decyzji, bardzo użyteczne w zarządzaniu. Jego największą zaletą jest możliwość zidentyfikowania i włączenia najodpowiedniejszych procesów w podmiocie leczniczym oraz dążenie do ich doskonalenia (źródło: http://www.portretyszpitali.pl).

Projekt Portrety szpitali – mapy możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre Zarządzanie, Działanie 5.6, Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na podstawie umowy UDA-POKL. 05.02.01-00-115/10-00 zawartej z Ministerstwem Administracji
i Cyfryzacji. Partnerami projektu są Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., Związek Powiatów Polskich oraz Health Policy Institute Centralny Instytut Polityki Zdrowotnej.
_DSC0049

Materiał nadesłał:
Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.