Rusza nowy projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

slajd5-002

Mieszkańcy województwa lubelskiego mogą starać się o dofinansowanie na zadania z zakresu ochrony środowiska – wymianę kotłów węglowych i gazowych oraz budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych lub innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego. Wszystko to w ramach projektu pod nazwą „Ekodom”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Skierowana do osób fizycznych oferta obejmuje równie przyłącza do sieci ciepłowniczej i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Pomoc finansowa polegać będzie na preferencyjnej pożyczce z możliwością umorzenia jej części (25% lub 30%). Pierwsze wnioski przyjmowane są już od dnia 17 października do 30 listopada br. w biurach WFOŚiGW. Regulamin można znaleźć na stronie internetowej Funduszu.

Ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu PM10 i PM2,5, Polska jest w ścisłej czołówce krajów UE o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu.. Wpływ na to ma tak zwana niska emisja, która pochodzi w głównej mierze z sektora komunalno-bytowego. Co za tym idzie, w ramach walki o poprawę jakości powietrza, realizowane są różne programy mające na celu wsparcie finansowe proekologicznych działań mieszkańców, takich jak modernizacja indywidualnych systemów grzewczych.

Urząd Miasta Zamość informuje jednocześnie, że kolejny nabór wniosków w ramach programu wymiany starych kotłów, który realizuje ze współudziałem środków WFOŚiGW, przewidziany jest na przełom stycznia i lutego 2017 r. W bieżącym roku zrealizowano pierwsze 32 wnioski na łączną kwotę dotacji w wysokości 200 000 zł.(materiał nadesłany)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.