Rosnące koszty gospodarki odpadami

Szacuje się, że na wywóz odpadów z budżetu Zamościa zostanie wydanych około 17-18 mln zł, przy wpływach od mieszkańców i firm na poziomie 12,5 mln zł. Szczegółową analizę i stosowne wyliczenia przedłożono radnym w czerwcu i ponownie w październiku.

Wpływ na tę sytuację mają głównie czynniki zewnętrzne, niezależne od miasta czy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. To m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia, opłaty środowiskowe itp. W tym obszarze działania spółka generuje coraz większe straty.

Największy wzrost kosztów w stosunku do roku 2013, kiedy zmienił się system gospodarki odpadami, nastąpił w zakresie odbioru i zagospodarowania resztek z sortowania odpadów – RDF. Tej frakcji nie wolno składować, tylko unieszkodliwiać termicznie. Stawka za 1 tonę wzrosła z 91 do ok. 400 zł netto (do tego transport). Nie znamy jeszcze cen zagospodarowania tej frakcji na 2020r.

Należy zauważyć, że zwiększa się ilość masy odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. A to również generuje większe koszty odbioru, transportu i zagospodarowania.

Ponadto, od 1 stycznia 2020r. mieszkańcy zostaną wyposażenie w dodatkowe, brązowe pojemniki na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne. Poza tym, na zabudowie jednorodzinnej pojawią się dodatkowe worki na selektywną zbiórkę (szkło  i papier). Wyposażenie w worki i pojemniki, jak również zakup dwóch specjalistycznych śmieciarek na frakcję BIO to koszt ok. 2,5 mln zł.

Poniżej kilka przykładów stawek za odpady komunalne (opłata miesięczna za osobę):

Lublin 21-45 zł

Hrubieszów – 21 zł

Dęblin – 20 zł

Wciąż wiele do poprawy w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych mają sami mieszkańcy, zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej. W przyszłym roku planowane są restrykcyjne działania tj. kontrole pojemników i naliczanie wyższych opłat za brak segregacji. Rozważa się również wprowadzenie kodów kreskowych na pojemnikach i workach w celu identyfikacji właścicieli nieruchomości.

Zachęcamy mieszkańców do prawidłowej segregacji odpadów i korzystania z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zamościu:

PSZOK I – ul. Droga Męczenników Rotundy 2 przy Zakładzie Transportu Odpadów

PSZOK II – al. 1- go Maja 16 przy Oczyszczalni Ścieków

(info. UM Zamość) ( fot. Straż Miejska Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *