Rok 2020 rokiem inwestycji

Przy 16 głosach „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” Rada Miasta przyjęła w poniedziałek, 30 grudnia 2019 roku budżet na 2020 rok dla Miasta Zamość.

Budżet został określony na kwotę 556 315 803 zł. Zaplanowane dochody: 505 315 803 zł., przychody- 51 000 000 zł, wydatki budżetowe to 543 305 145 zł, a rozchody budżetowe wyniosą 13 010 658 zł.

Budżet jest ambitny, odważny, realistyczny, bogaty. Zaplanowano bardzo dużo inwestycji: będą realizowane te, które już zostały rozpoczęte, ale będziemy też podejmować nowe. Uważam, że nie należy bać się zaciągać zobowiązań dłużnych na realizację pewnych zadań, trzeba ambitnie realizować plany i pozyskiwać środki zewnętrzne. Wszystko to, co wybudujemy będzie służyć nam, naszym dzieciom, a może i wnukom– mówi Skarbnik Miasta Zamość Jadwiga Kijek.

Wśród najważniejszych inwestycji przyszłorocznego budżetu należy wymienić m.in.: II etap przebudowy ulicy Kilińskiego, rewitalizację zabytkowego budynku Akademii Zamojskiej, rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury, przebudowę ulicy Lubelskiej (rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsudskiego- Lubelska- Wojska Polskiego- Wiejska), przebudowę placu M. Stefanidesa wraz z odcinkiem ul. Łukasińskiego w Zamościu, przebudowę Placu Wolności wraz z odcinkiem ul. Kościuszki oraz odcinkiem ul. Okopowej w Zamościu.

(inf. UM Zamość)

Materiały dotyczące budżetu Miasta na 2020 rok można znaleźć  TUTAJ

Całość sesji obejrzeć można na kanale Miasta Zamość na YouTube

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.