Rewitalizacji dla Miasta Zamość – ZAPROSZENIE

Urząd Miasta Zamość oraz firma EKO-GEO Consulting Marek Biłyk zapraszają wszystkich mieszkańców miasta do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym obszaru rewitalizacji w ramach opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zamość na lata 2017 – 2023”.

Spotkanie odbędzie się 29 marca 2017 w Sali Consulatus w Ratuszu, ul. Rynek Wielki 13 w godzinach 16.30 -19.00

Celem spotkania będzie prezentacja obszaru rewitalizacji oraz omówienie problemów występujących na danym obszarze.
Program:
Przedstawienie wyników badania społecznego.
Prezentacja obszaru rewitalizacji.
Dyskusja na temat problemów występujących na obszarze rewitalizacji
Karta projektu-prezentacja.
Spotkanie poprowadzą konsultanci z EKO-GEO Consulting Marek Biłyk oraz Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych, którzy na zlecenie Urzędu Miasta opracowują Lokalny Program Rewitalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.