Remont krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu – I etap

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Projekt realizowany w ramach Programu remontowego 2015 ministerstwa Sportu i Turystyki zakładającego finansowanie remontów obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu.  Dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Wartość projektu 1300 tys. złotych, w tym udział środków FRKF 650 tys. zł. Poniesione wydatki mogą zostać zakwalifikowane jako wkład własny przy dalszej realizacji termomodernizacji ze środków unijnych.

Kryta pływalnia w Zamościu wybudowana została w 1999 roku. Jest jedyną krytą pływalnią na terenie Miasta Zamość umożliwiającą prowadzenie szkolenia sportowego. Podstawowe parametry techniczne obiektu: pow. zabudowy 1900 m2, pow. użytkowa 4029,20 m2, kubatura 1900 m3. W hali basenowej funkcjonują dwie niecki basenowe: 1 niecka basenowa 6 torowa z homologacją Polskiego Związku Pływackiego długości 25 m, szerokości 15 m i o głębokości 1,6 – 1, 8 m, 1 niecka rekreacyjna o pow. m2 i głębokości wykorzystywana głównie do nauki pływania. Z uwagi na znaczną liczbę grup szkolnych uczęszczających na zajęcia nauki pływania w ramach programu powszechnej nauki pływania w dużej niecce zamontowano konstrukcję wypłycenia pierwszego toru do gł. 0,9 m. Konstrukcja ta jest demontowana przy organizacji zawodów pływackich. Na poziomie piętra jest usytuowana widownia sportowa o pojemności 150 miejsc siedzących. Pozostałe pomieszczenia obiektu to dział odnowy biologicznej i rehabilitacji o pow. 200 m2, sala gimnastyczna o pow. , pomieszczenia gastronomiczne, biurowe i techniczne. Obiekt w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Funkcjonalne rozwiązania architektoniczne i posiadana homologacja Polskiego Związku Pływackiego umożliwiają organizację zawodów pływackich rangi krajowej i międzynarodowej z ilością uczestników przekraczającą 500 zawodników. Obiekt intensywnie eksploatowany o dużej liczbie użytkowników. Projekt zakłada remont instalacji wentylacyjnej w tym wymianę central wentylacyjnych. Obecny stan techniczny kanałów wentylacyjnych, central wentylacyjnych, ich parametry techniczne jest bardzo zły, nie pozwala na utrzymanie właściwych warunków eksploatacji budynku w zakresie wilgotności i temperatury. niska sprawność rekuperacji (ok. 20 %) sprawia iż system jest wyjątkowo energochłonny. Realizacja zadania przyczyni się do zachowania ciągłości szkolenie sportowego w dyscyplinie pływanie. Zbudowany w Zamościu system szkolenia sportowego w pływaniu obejmujący wczesną i powszechną naukę pływania dzieci z klas I – II szkół podstawowych umożliwia wyselekcjonowanie rokrocznie z grupy ok. 600 uczniów, dzieci które wykazują szczególne predyspozycje do sportu pływackiego, stwarzając im możliwość kontynuacji szkolenia w UKS Orka Zamość. Realizacja zadania w znacznym stopniu poprawi warunki treningu w zakresie temperatury i wilgotności powietrza, dostosowując je od optymalnych dla organizmu człowieka parametrów. Ma to bardzo istotne znaczenie zwłaszcza przy grupach zaawansowanych trenujących po 20 godzin tygodniowo. Właściwe warunki treningu wpłyną bezpośrednio na stan zdrowia zawodników służąc jego poprawie i zmniejszeniu zachorowalności. W rezultacie umożliwi to zawodnikom lepsze przygotowanie do startów i osiągnięcie jeszcze wyższych sukcesów. Także organizacja imprez przebiegać będzie w bardziej komfortowych warunkach. Nie bez znaczenia jest fakt ograniczenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej a tym samym zmniejszenie kosztów funkcjonowania krytej pływalni. Pozwoli to, mimo rosnących cen energii, na utrzymanie dotychczasowego poziomu kosztów korzystania z pływalni przez Klub a być może nawet ich zmniejszenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.