Rada Miasta poparła, ale czy Akademia wróci do Zamościa?

W poniedziałek na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni po blisko pięciogodzinnych obradach jednogłośnie opowiedzieli się za poparciem reaktywacji Akademii Zamojskiej.

Przypomnijmy, że pomysł reaktywacji stworzonej przez budowniczego Zamościa, Jana Zamoyskiego uczelni pojawił się ponad 20 lat temu jednak nie było poza chęciami konkretnych działań.

Podjęta przez radnych uchwała intencyjna zakłada odtworzenie Akademii na bazie funkcjonującej w mieście Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdyż w mieście może działać tylko jedna tego typu placówka finansowana przez lokalny samorząd. Jak podkreślił podczas sesji rektor PWSZ prof. Andrzej Samborski szkoła od lat zmierza w kierunku przekształcenia w uczelnię akademicką, ale wiąże się to ze spełnieniem określonych wymogów oraz z dużymi nakładami finansowymi.

Aby uczelnia mogła zyskać tytuł Akademii musi posiadać uprawnienia do nadawania doktoratu z przynajmniej dwóch dziedzin.

Radni 22 głosami przyjęli stanowisko , że jako organ „odpowiadając na szereg inicjatyw społecznych, których reprezentantem jest też Społeczny Komitet na Rzecz Powołania Akademii Zamojskiej w pełni popierają działania zmierzające do powołania Akademii Zamojskiej i deklarują pomoc w zakresie swoich możliwości i kompetencji”. Dodajmy, że Społeczny Komitet na Rzecz Powołania Akademii Zamojskiej powołano do życia zaledwie 3 miesiące temu.

Szacowane koszty reaktywacji Akademii Zamoyskiej sięgają około 100 mln złotych.

Zapis video nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zamość znajdziecie TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.