Przygotowane na nowy rok szkolny

Szkoły podstawowe nr 2,4,7 i 8, przedszkola nr 8, 10, 12 czy ZSP nr 3 – to obiekty w których tegoroczne wakacje przebiegły bardzo pracowicie. Wszystko za sprawą remontów i zakrojonej na szeroką skalę termomodernizacji współfinansowanej ze środków unijnych.

W sumie – w ramach dwóch projektów – procesowi termomodernizacji podlegać będzie 12 placówek na które miasto pozyskało 20 mln 898 tysięcy złotych dotacji. Całość kwoty na inwestycje z wkładem własnym wyniesie 30 mln 276 tysięcy złotych.

Jak czytamy w najnowszym Zamojskim Biuletynie Miejskim przed nowym rokiem szkolnym udało się wykonać:

– w SP nr 2 (ul. Lwowska) – izolację ścian fundamentowych, remont schodów, opaskę odwadniającą i elewację frontową,

– w SP nr 4 (ul. Zamoyskiego) – docieplenie stropodachu, wymianę części stolarki okiennej, 650 m2 docieplenia ścian, w tym 200 m2 otynkowano,

– w Przedszkolu nr 10 (ul. Lwowska) – izolację ścian fundamentowych, remont naświetli piwnicznych, wymianę całej stolarki okiennej,

– w SP nr 7 (ul. Sienkiewicza) – wymianę instalacji c.o. w budynku głównym i łączniku, elewacje południową główne wejście,

– w SP nr 8 (ul. Prusa) – demontaż starych grzejników i instalacji c.o.

Ponadto w Przedszkolu nr 12 (ul. Wyszyńskiego) pojawił się nowy płot, Przedszkolu nr 8 (ul. Kamienna) wykonano instalację oddymiającą, a w „Elektryku” na ul. Zamoyskiego ( ZSP nr 3) wymieniono stolarkę okienną.

Prace w obiektach oświatowych miasta kontynuowane mają być przez kilkanaście najbliższych miesięcy.

 

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *